Input voor doorontwikkeling ketenzorg

7 maart 2019

Hoe gaan we verder met de programmatische chronische zorg? Daarover organiseerde InEen op 11 februari de invitational conference “De ketenzorg voorbij?” Aanwezig was een breed gezelschap van zorgverleners uit verschillende disciplines, bestuurders van regionale organisaties, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van VWS. De levendige discussie in Soesterberg leidde tot waardevolle input voor een gezamenlijke ontwikkelagenda.

De vraag was niet of we doorgaan met de programmatische chronische zorg, maar hoe. Alles wijst er immers op dat integrale bekostiging een positief effect heeft op de kosten en op de kwaliteit van zorg. Jeroen Struijs (RIVM) vond hiervoor sterke aanwijzingen in zijn onderzoek naar de ketenzorg voor mensen met diabetes. Hoewel in zijn onderzoek niet alle aspecten waren betrokken, vielen zowel de sterftecijfers als de kosten lager uit. Ook buitenlands onderzoek wijst in die richting.

Effectiviteit
Op verzoek van InEen en 22 zorggroepen deed Bert Vrijhoef (hoogleraar Family Medicine en Chronic Care in Brussel) ook onderzoek naar de effectiviteit van chronische zorg1. Vrijhoef komt in zijn onderzoek tot de conclusie dat voor goede uitkomsten de randvoorwaarden en onderliggende mechanismen net zo belangrijk zijn. Denk aan de sociaaleconomische status van de patiënt of de sociale vaardigheden van de zorgverlener in combinatie met de gedragingen en overtuigingen van betrokkenen. Het is waarschijnlijk het samenspel tussen randvoorwaarden en mechanismen die verklaren waarom programmatische zorg bij de ene zorggroep beter werkt dan bij de andere, concludeert Vrijhoef. Hij pleit voor uitgebreider onderzoek naar deze aspecten.

Doorpakken
Het is tijd dat we in Nederland gaan “doorpakken” meent Marc Berg (McKinsey), die ooit als kwartiermaker aan de wieg stond van de integrale financiering. Hij voelt zich in zijn bewering gesterkt door positieve resultaten in het buitenland, waar men veel verder is met alternatieve vormen van bekostiging. Regionale organisaties, oppert Berg, zouden veel meer (financiële) verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de hele keten.

Drie kernwoorden
De presentaties vormden de opmaat voor een levendig debat. Opvallend was de discussie over integratie van de zorgprogramma’s. Sommigen denken daarbij aan het integreren van de zorg rond een patiënt met meerdere chronische aandoeningen, anderen denken vooral aan de inzet van een meer generieke praktijkondersteuner die verschillende zorgprogramma’s uitvoert. De toekomst van de programmatische zorg laat zich volgens de ongeveer 80 deelnemers samenvatten in drie kernwoorden: persoonsgericht, integraal en verantwoordelijkheid nemen. In de verschillende workshops kwamen behalve deze thema’s ook praktijkvariatie en het multidisciplinaire karakter van de programmatische zorg aan bod. De komende maanden zullen het bestuur en de leden van InEen een gezamenlijke ontwikkelagenda opstellen.

Een uitgebreid artikel over de bijeenkomst is te lezen in De Eerstelijns 2-2019, die op 12 maart verschijnt.


1 Helaas moest Bert Vrijhoef wegens ziekte de bijeenkomst op 11 februari aan zich voorbij laten gaan.

Gerelateerde artikelen


Bekijk meer artikelen

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen