Bestuurders over 5 jaar InEen

7 maart 2019

Alweer 5 jaar zet InEen zich in voor een sterke multidisciplinaire eerste lijn. We zorgen voor het delen van kennis en ervaring, samen met onze leden werken we aan vernieuwing en aan bestuurlijke en beleidstafels creëren we de randvoorwaarden die nodig zijn voor toekomstbestendige zorg voor alle Nederlanders. Wat voegt InEen volgens onze stakeholders toe en hoe zien zij de toekomst? We vroegen het Ella Kalsbeek (LHV), Bas van den Dungen (VWS), Pascale Voermans (SGE) en Wout Adema (ZN).

Ella Kalsbeek
Voorzitter Landelijke Huisartsen Vereniging
“InEen is erin geslaagd om de georganiseerde huisartsen- en eerstelijnszorg onder één noemer te brengen. Dat is heel goed geweest. Ook is gaandeweg een intensieve samenwerking ontstaan tussen InEen en de LHV. Toen ik vijf jaar geleden aantrad als voorzitter van de LHV was er nog wel animositeit, maar gelukkig is dat helemaal weg. We zijn namelijk veel effectiever als we samen optrekken. Huisartsen en huisartsenorganisaties zijn als yin en yang. We kunnen niet zonder elkaar. Huisartsen hebben organisaties nodig om het werk te helpen organiseren en afspraken te maken met de omgeving. En huisartsenorganisaties hebben huisartsen nodig om te bewerkstellingen wat ze beogen. Ik kan geen dossiers meer bedenken waarop we niet samenwerken. Het hoofdlijnenakkoord hebben we helemaal samengedaan, het dossier meer tijd voor de patiënt en regionale ondersteuning huisartsen, ouderenbeleid, ICT, ga zo verder. We verwoorden elkaars standpunten. Wat mij betreft zal de samenwerking zich in de nabije toekomst formaliseren. In elk geval zijn we allebei, LHV en InEen, ervan overtuigd dat we onomkeerbare stappen willen zetten. Regionaal gebeurt het al. Je ziet dat de LHV-kringen regelmatig samengaan met of de bestuurder zijn van de regionale huisartsenorganisaties. Ik denk dat InEen bij de oprichting een drager van vernieuwing was. Het veld heeft daarin inmiddels behoorlijke stappen gezet en de samenwerking tussen LHV en InEen maakt dat alleen maar krachtiger.”

Bas van den Dungen
Directeur-generaal Curatieve Zorg VWS
“De beweging naar zorg dichterbij de patiënt vraagt om veel samenwerking. Er gebeurt al veel, maar de organisatiegraad van de eerste lijn moet nog flink versterkt worden. InEen is in staat om de belangen die daarbij spelen en ook de benodigde infrastructuur, te organiseren en te ondersteunen. Dat zie ik als een grote en belangrijke meerwaarde. De afgelopen vijf jaar heeft InEen een steeds betere positie gekregen in het veld, maar zeker ook aan de landelijke overlegtafels. InEen en LHV werken samen waar de belangen van huisartsen en huisartsenorganisaties elkaar raken. Dat is goed, want het organiseren van de eerste lijn is wezenlijk om de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek voor elkaar te krijgen. Ook individuele huisartsen moeten hierin mee willen zonder vrees dat het gevolgen heeft voor hun professionele autonomie. De komende jaren verwacht ik van InEen vooral ook een sterke rol in het ontwikkelen van de regionale organisatie. We hebben hier bij VWS veel aandacht voor de hoge werkdruk van huisartsen. Een deel van de oplossing is dat huisartsen zich laten helpen bij het maken van een infrastructuur voor samenwerking en ondersteuning. InEen kan daar een belangrijke rol in spelen.”

Pascale Voermans
Voorzitter raad van bestuur Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE)
“De meerwaarde van InEen staat al in de naam, InEen organiseert en verbindt de eerste lijn en dat doen ze op een goede manier. Als grote nieuwe koepel brachten ze vijf jaar geleden een nieuw elan. Ze werken niet vanuit de loopgraven, maar vanuit positiviteit en overtuiging in eigen kracht. Als eerste lijn hebben we de verantwoordelijkheid om nóg beter en nóg sneller door te ontwikkelen, dan we nu doen. Meer organisatiekracht, innovatie, digitalisering, transparantie, noem maar op. InEen spreekt ons daarop aan. Dat doen ze zo verbindend mogelijk. Dat is goed, maar het betekent soms ook laveren. Organisaties hebben allemaal hun eigen tempo. Vooruitkijkend zeg ik: er mag best nog wel een tandje bij, het mag – op een constructieve manier – best wat scherper. We hebben niet alleen rechten met elkaar, maar ook een aantal plichten en verantwoordelijkheden. Het is een lastige puzzel. Neem je iedereen mee en ga je langzamer of kies je een andere weg? Die discussie wil ik wel aan. Naast deze dingen zijn we als SGE heel blij met het krachtige netwerk dat InEen ons biedt. Er zijn zoveel goede voorbeelden in het land. De uitdaging ligt in het opschalen van die successen en niet in nog heel veel nieuwe dingen bedenken.”

Wout Adema
Directeur Zorg Zorgverzekeraars Nederland
“Een jaar geleden werd ik directeur Zorg en heb ik InEen leren kennen als een organisatie met zeer gemotiveerde mensen. Ik vind hun inzet voor de georganiseerde eerstelijnszorg deskundig en professioneel. Voor Zorgverzekeraars Nederland is InEen een goed aanspreekpunt voor die georganiseerde zorg om informatie uit te wisselen en afspraken te maken. InEen is niet alleen deskundig, maar heeft ook korte lijnen en goeie contacten. Anderzijds kunnen de leden van InEen als ze zich ergens zorgen over maken via InEen snel schakelen. In het Hoofdlijnenoverleg vorig jaar en de contractering daarna, gebeurde dat ook. We werken respectvol en productief samen, ook al zijn we het niet altijd eens. Kijkend naar de toekomst, zou ik het een goede zaak vinden als InEen haar rol in de visievorming over de toekomst van de huisartszorg verder verdiept. Naast de belangenbehartiging voor haar leden, is de stem van InEen over de waarde en de mogelijkheden van de georganiseerde multidisciplinaire zorg heel belangrijk. Bijvoorbeeld in het debat over hoe in de toekomst de eerstelijnszorg in krimpregio’s het beste gewaarborgd kan worden. Mogelijk bieden organisatiemodellen of samenwerkingsvormen waarmee leden van InEen al ervaring hebben uitkomst.”

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer