Samenwerking huisartsenzorg en generalistische basis-GGZ loont

6 maart 2019

In 2018 zijn op initiatief van InEen acht organisaties met verschillende vormen van samenwerking tussen huisartsenzorg en generalistische basis-GGZ in kaart gebracht. Wat werkt en wat niet? Wat zijn de ervaringen van betrokken zorgverleners en de patiënten zelf? Het ondersteunen en organiseren van samenwerking helpt bij het maken van onderlinge werkafspraken, het voeren van kwaliteitsbeleid en het verminderen van regelwerk. Drie belangrijke voorwaarden voor het leveren van goede en doelmatige zorg. In 2019 blijft InEen zich inzetten voor het stimuleren van georganiseerde samenwerking tussen huisartsenzorg en de gb-GGZ. Onder andere door meer inzicht te krijgen in de kostenontwikkeling van samenwerking, ook in relatie tot de gespecialiseerde GGZ en het bevorderen van de verbinding met het sociaal domein. Daarnaast is er aandacht voor het uitwisselen van best practices en het ondersteunen van het kwaliteitsbeleid (door te experimenteren met een facultatieve set indicatoren op het gebied van GGZ).

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen