PREM Chronische zorg brengt verbeterpotentieel in beeld

6 maart 2019

De pilot met de PREM Chronische Zorg, een korte generieke vragenlijst voor het meten van patiëntervaringen bij programmatische chronische zorg, is afgerond. Twaalf ketenzorgorganisaties zijn er in geslaagd om voldoende vragenlijsten te laten invullen (in totaal ruim 17.000 ) om de kwaliteit van de vragenlijst en de werkinstructie te kunnen beoordelen. De algemene conclusie luidt dat de PREM chronische zorg goed discrimineert en verbeterpotentieel laat zien. Ook de ervaringen van ketenzorgorganisaties bij het uitzetten van de vragenlijst en de bruikbaarheid van de resultaten voor kwaliteitsverbetering zijn onderzocht en komen in het eindrapport aan de orde.

De komende periode past InEen – in samenspraak met ZN en de Patiëntenfederatie – de vragenlijst en de werkinstructie aan. Samen verkennen we ook de financieringsmogelijkheden voor het toepassen van de PREM Chronische Zorg. Uiteraard kunnen ketenzorgorganisaties alvast aan de slag (de vragenlijst die in de pilot is gebruikt, is te vinden in het eindrapport). Bedenk wel dat de vragenlijst op onderdelen waarschijnlijk nog iets wordt aangepast.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen