Handreiking samenwerking huisartsenpost en acute GGZ

6 maart 2019

Tijdige en passende (acute) psychische hulpverlening voor iedereen die dit nodig heeft, is belangrijk. Tijdens de ANW-uren vraagt dat een goede samenwerking tussen huisartsenposten en de acute GGZ. Een nieuwe handreiking, die is gemaakt op initiatief van InEen, GGZ Nederland en het patiëntenplatform MIND, biedt handvatten en inspiratie om deze samenwerking regionaal te verbeteren. De handreiking geeft een processchema voor de samenwerking en de onderlinge verwijzing tussen huisartsenpost en crisisdienst. Uitgangspunt vormt de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP) die in 2020 van kracht wordt. We adviseren huisartsenposten contact op te nemen met de crisisdienst in de regio en te informeren naar de mogelijkheden voor samenwerking en naar de stand van zaken rondom de implementatie van de GMAP in de regio.

Lees ook het artikel Komt een verwarde patiënt bij de huisartsenpost... uit De Eerstelijns, april 2019.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen