Commotie over verplichte BIG-vermelding

6 maart 2019

Vanaf 1 april moeten alle BIG-geregistreerde zorgverleners hun BIG-nummer vermelden op alle plekken waar zij beroepsmatig hun naam en beroep bekend maken. Dit geldt ook voor zorgverleners die in dienst zijn of worden ingehuurd. Deze nieuwe wettelijke verplichting heeft geleid tot commotie onder meer huisartsen en apothekers. De KNMG stelt dat de verplichting omvangrijker is dan gedacht en dringt samen met de LHV aan op aanpassingen en een latere ingangsdatum.

De wet zegt dat het BIG-nummer in ieder geval vermeld moet worden op:
— website(s) en andere digitale media
— briefpapier en e-mail ondertekening
— facturen
— op bordjes in wachtkamers van praktijken en ziekenhuizen waar de naam van de BIG- geregistreerde zorgverlener wordt vermeld

Zorgverleners moeten zo snel mogelijk na 1 april voldoen aan hun verplichting. Volgens het CIBG kan het vermelden van het BIG-nummer op websites, in de (automatische) e-mail ondertekening en op social media vaak eenvoudig en snel gebeuren als het één BIG geregistreerde zorgverlener betreft. Andere aanpassingen vragen wat meer tijd. Gesteld wordt dat zorgverleners een plan moeten hebben om op de kortst mogelijke termijn na 1 april wél te voldoen aan de verplichting. Reden: bij veel overeenkomende achternamen en/of voorletters, al dan niet binnen hetzelfde beroep, of bij het gebruik van de achternaam van de partner of van een roepnaam levert het BIG-nummer niet altijd direct de juiste uitkomst op. Lees ook de blog van LHV-voorzitter Ella Kalsbeek.