Adviesregeling InEen voor de gezondheidscentra is beschikbaar

4 maart 2019

De Cao Gezondheidscentra/AHG 2018-2019 is per 1 maart 2019 opgezegd. Voor medewerkers die niet onder de werkingssfeer van een aanpalende cao gaan vallen en waarvoor de nawerking van de Cao Gezondheidscentra 2018-2019 niet (langer) van toepassing is, is de ‘Adviesregeling InEen’ opgesteld.

Voor medewerkers, die vóór 1 maart 2019 in dienst zijn getreden van een gezondheidscentrum, is de nawerking van de Cao Gezondheidscentra/AHG 2018-2019 van toepassing. InEen streeft er naar om samen met de betrokken werknemersorganisaties medewerkers die bij de gezondheidscentra werken zo spoedig mogelijk onder te brengen bij de aanpalende cao van hun werkveld in de eerste lijn, bijvoorbeeld de Cao Huisartsenzorg.

Niet alle medewerkers die bij de gezondheidscentra werken kunnen worden ondergebracht bij een aanpalende cao, meestal omdat zo’n cao voor hun werkveld op dit moment niet bestaat. Voor hen is de ‘Adviesregeling InEen’ opgesteld. De adviesregeling en de begeleidende brief is beschikbaar voor leden.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen