SSFH biedt ondersteuning na agressie en conflicten

28 februari 2019

Voor huisartsen en huisartsenorganisaties die vragen hebben na een agressie-incident, ongewenst gedrag of een conflict, heeft SSFH een helpdesk ingericht. Ook met vragen over de ontwikkeling van veiligheidsbeleid kunnen zij hier terecht. Huisartsenpraktijken en huisartsenposten die zelf geen vertrouwenspersoon hebben, kunnen bovendien gebruikmaken van de vertrouwenspersoon van SSFH. De eerste vier uren betaalt de SSFH, daarna worden de kosten doorberekend aan de huisartsenpraktijk of huisartsenpost. Wanneer er meer dan vier uur nodig is, ontvangen zij een opdrachtbevestiging.