Teleurstelling huisartsen over contractering 2019 herkenbaar

22 februari 2019

Huisartsen vinden dat zij ‘teleurstellend weinig’ terugzien van de afspraken die een halfjaar geleden gemaakt zijn in het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg. Dat schrijft vakblad De Dokter in een artikel over de uitkomsten van de contracteringsmonitor van de Landelijke Huisartsen Vereniging. “De afspraken van het hoofdlijnenakkoord zijn heel goed, zowel inhoudelijk als omtrent de onafhankelijke monitoring. Dat vind ik nog steeds”, zegt LHV-bestuurder Paulus Lips in De Dokter. “Maar we zien nu dat het veel te langzaam gaat. De verzekeraars geven zichzelf vier jaar de tijd om de afspraken na te komen, maar het moet sneller.”

Dat onderschrijft InEen. De prioriteiten die in het hoofdlijnenakkoord zijn benoemd voor de huisartsenzorg zijn: betere organisatie van de eerste lijn (module Organisatie & Infrastructuur), meer ICT-ondersteuning, goede zorg voor kwetsbare groepen, oplossingen voor de ANW-uren en meer tijd voor de patiënt. Het hoofdlijnenakkoord biedt ook ruimte voor financiële groei. Het is van groot belang dat huisartsen(organisaties) en verzekeraars op regionaal niveau met elkaar in gesprek gaan om prioriteiten te stellen, afspraken te maken over Organisatie & Infrastructuur, de overgangsregeling voor gezondheidscentra en de indexering van vergoedingen.

Op dit moment voert de NZa een contracteringsmonitor uit. Dit is eveneens een afspraak uit het hoofdlijnenakkoord. InEen verwacht dat uit dit onafhankelijke beeld van de zorginkoop 2019 verbeterpunten naar voren komen die opgepakt worden bij de zorginkoop 2020. Dit kan helpen om de uitvoering van de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord te versnellen.

Lees het artikel uit De Dokter en het LHV-nieuwsbericht.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen