Invitational ‘De ketenzorg voorbij?’ opmaat voor ontwikkelagenda

21 februari 2019

Op 11 februari kwam tijdens een door InEen georganiseerde invitational conference een mix van InEen-leden en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en toezichthouders bijeen. Ze gingen met elkaar in gesprek over de doorontwikkeling van programmatische chronische zorg. In de eerstvolgende deelledenvergadering van zorggroepen en gezondheidscentra willen we komen tot een verdere uitwerking van de ontwikkelagenda voor de programmatische zorg.

Marc Berg, destijds kwartiermaker voor de integrale bekostiging, gaf vanuit de VS aan dat het tijd is om door te pakken. Regionale organisaties zouden meer (financiële) verantwoordelijkheid moeten nemen voor de hele keten. Jeroen Struijs (RIVM) maakte aan de hand van zijn onderzoek duidelijk dat integrale bekostiging opmerkelijke uitkomsten op sterftecijfers en kosten laat zien. Ondanks de kanttekeningen die hij bij zijn eigen onderzoek plaatst, wijst ook de helft van de onderzoeken in het buitenland op de positieve effecten van alternatieve bekostigingsvormen op kwaliteit en kosten.

De paneldiscussie leidde tot een levendig debat. De toekomst van de programmatische zorg laat zich volgens de ongeveer 80 deelnemers samenvatten in drie kernwoorden: persoonsgericht, integraal en verantwoordelijkheid nemen. Er waren verschillende workshops waarin behalve deze thema’s ook praktijkvariatie en het multidisciplinaire karakter van de programmatische zorg aan bod kwamen. Een uitgebreider verslag van de bijeenkomst is te lezen in de komende InEen-nieuwsbrief en in het maartnummer van De Eerstelijns.