Regeling Diplomering Triagist aangepast

14 februari 2019

De Regeling Diplomering Triagist is aangepast met de besluiten van de DLV huisartsenposten op 30 oktober vorig jaar. Onder meer zijn de instroomeisen voor het diploma Triage verruimd. Alle professionals met een erkend zorgdiploma op MBO4-niveau kunnen nu starten met de opleiding tot triagist. Nieuw is ook de hardheidsclausule. Deze clausule bestaat uit vooraf opgestelde bepalingen. Een commissie beoordeelt aan de hand daarvan of een aanvraag voor herregistratie alsnog in behandeling wordt genomen of toegekend. Alle wijzingen zijn te vinden in de oplegger. De DLV heeft ook gevraagd om de ontwikkeling van een entree-assessment. Daar wordt nog aan gewerkt.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen