Huisartsen stellen kernwaarden en -taken vast

24 januari 2019

Op 21 januari 2019 hebben huisartsen tijdens een conferentie in Woudschoten hun vernieuwde kernwaarden en kerntaken gepresenteerd. Zij geven aan dat zij medisch-generalist zijn en dat samenwerken fundamenteel is voor de uitvoering van het vak. Ook staan zij voor de beschikbaarheid van spoedeisende huisartsenzorg in avond, nacht en weekend. LHV, NHG, VPHuisartsen en InEen brengen met input vanuit de beroepsgroep in kaart wat dit betekent in de praktijk. In het verlengde hiervan wordt ook de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 aangepast. Kijk voor actuele informatie op toekomsthuisartsenzorg.nl.

De vernieuwde kernwaarden en kerntaken zijn het resultaat van het traject ‘Toekomst huisartsenzorg’. In denksessies door het hele land hebben huisartsen en huisartsen-in-opleiding meegepraat en meegedacht. De kernwaarden en -taken kunnen hierdoor rekenen op een breed draagvlak. Ze zijn daarmee een goede basis voor beslissingen en beleid: voor individuele huisartsen, voor samenwerkingsverbanden en voor huisartsenorganisaties.

Hier staan huisartsen voor

De ‘oude’ kernwaarden persoonsgericht, generalistisch en continu staan nog als een huis, maar zijn aangescherpt met het oog op de huidige uitdagingen:

  • Binnen de kernwaarde ‘persoonsgericht’ is de inbreng van de patiënt nadrukkelijker benoemd.
  • De term ‘generalistisch’ is aangescherpt tot ‘medisch-generalistisch’. De huisarts is de medisch-generalistisch expert, gericht op lichamelijke en psychische klachten en passende medische zorg.
  • Huisartsen vormen een constante factor in de medische zorg voor patiënten, waarbij verduidelijkt is dat huisartsenzorg (maar niet per definitie de huisarts zelf) continu beschikbaar is voor klachten die snel een medische beoordeling vereisen.
  • De nieuwe kernwaarde ‘gezamenlijk’ is toegevoegd. Deze is fundamenteel voor de uitvoering van de andere drie kernwaarden. De huisarts is een teamspeler, zoekt de gezamenlijke aanpak, met de patiënt, met anderen binnen de huisartsenzorg, met andere zorgverleners en daarbuiten.

En dit doen ze

Met de herziene kerntaken geven huisartsen aan welke zorg elke patiënt van zijn of haar huisarts mag verwachten. Ze zijn opgesplitst in vijf categorieën:

  • Medisch-generalistische zorg: de medische zorg die elke patiënt van elke huisarts doordeweeks, overdag kan verwachten.
  • Spoedeisende huisartsenzorg: in avond, nacht en weekend is spoedzorg beschikbaar voor zorgvragen waarbij het medisch niet verantwoord is om te wachten tot de volgende (werk)dag. Dit is nadrukkelijk wat anders dan 24/7 volledige beschikbaarheid van de huisartsenzorg.
  • Terminaal-palliatieve zorg: doordeweeks overdag bieden huisartsen terminaal-palliatieve zorg aan hun eigen patiënten. Buiten die uren zorgen huisartsen ervoor dat deze zorg ook beschikbaar is voor hun patiënten (al wordt deze niet noodzakelijk door de eigen huisarts geleverd).
  • Preventieve zorg: huisartsen vinden primaire preventie van groot belang. Zij zich richten zich op geïndiceerde en zorg gerelateerde preventie op individueel niveau. De overheid is met name verantwoordelijk voor bredere, populatiegerichte preventietaken en kan hier andere zorgverleners dan huisartsen voor inschakelen.
  • Zorgcoördinatie: huisartsen zijn veelal de verbindende factor in de zorgketen en het eerste aanspreekpunt voor andere zorgverleners die medische vragen hebben over patiënten.

Lees verder over de kernwaarden en kerntaken en de Woudschotenconferentie: in het online magazine of bekijk de aftermovie.

Hoe verder?

Huisartsen zijn trots op hun vak en maken zich sterk voor goede, persoonlijke patiëntenzorg. Om daar blijvend goed invulling aan te kunnen geven, moeten zij keuzes maken. De vernieuwde kernwaarden en -taken helpen daarbij. InEen is blij met de toevoeging van de kernwaarde ‘gezamenlijk’, omdat samenwerken onlosmakelijk verbonden is met een sterke eerste lijn. De vraag is nu hoe we de kernwaarden en -taken vertalen naar de praktijk. Wat is bijvoorbeeld nodig om de zorg in avond, nacht en weekend toekomstbestendig te organiseren, aanvullend op de acties die de huisartsenposten en InEen in samenwerking met LHV, VPH en andere betrokken partijen al hebben ingezet? De komende tijd gaan we hierover met elkaar in gesprek. LHV, NHG, VPH en InEen zullen dat proces faciliteren.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer