Innovatieset: spiegelinformatie voor zorg voor kwetsbare ouderen en GGZ

17 januari 2019

Ineen heeft een innovatieset ontwikkeld waarmee ketenzorgorganisaties bruikbare informatie kunnen verzamelen die het werken aan kwaliteit op het gebied van de GGZ en zorg voor kwetsbare ouderen ondersteunt. Zorggroepen kunnen de indicatoren uit de innovatieset gebruiken ter versterking van hun interne kwaliteitsbeleid. Hiermee maken we een begin met het verzamelen van relevante spiegelinformatie voor deze doelgroepen. Dit sluit aan op het nieuwe ‘Kwaliteitsbeleid op Maat’ waarin ‘het benutten van spiegelinformatie één van de bouwstenen is om het lerend vermogen van zorgverleners te stimuleren. Behalve indicatoren voor de zorg voor kwetsbare ouderen en GGZ, bevat de innovatieset ook een aanvulling op de medisch-inhoudelijk indicatoren voor diabetes en COPD. De indicatoren zijn nadrukkelijk niet verplicht; ketenzorgorganisaties kunnen ze naar eigen inzicht gebruiken.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen