Monitor acute zorg: druk op huisartsenposten neemt toe

10 januari 2019

Het aantal zorgvragen aan huisartsenposten stijgt de komende jaren (tot 2025) met 2 tot 3,7% per jaar. Dat blijkt uit de monitor acute zorg die de Nederlandse Zorg Autoriteit publiceert. De toename van de zorgvraag leidt tot een steeds hogere werkdruk bij huisartsenposten.

Werkdruk

De werkdruk op huisartsenposten is nu al hoog. Hier komt bij dat er door krapte op de arbeidsmarkt een tekort dreigt aan triagisten. Daarom werkt InEen - samen met andere partijen in de acute (huisartsen)zorg - hard aan oplossingen om de werkdruk te verminderen. Mogelijke oplossingen worden in de regio’s uitgeprobeerd. Op de website praktijkvoorbeelden staan lopende projecten en nieuwe pilots beschreven.

Samenwerking

Een goed voorbeeld van zo’n oplossing is de samenwerking van huisartsenposten en andere partners in de acute zorg op het toppunt van de griepepidemie. In januari 2017 hadden organisaties in de acute zorg capaciteitsproblemen. Het netwerk Acute Zorg Noordwest inventariseerde hoe organisaties daar mee omgingen, maakte daarvan een regionaal overzicht van goede samenwerking, zoals een overloopmodel waarbij HAP en RAV bij pieken de eerste opvang van elkaar overnemen en huisartsen die eerst telefonisch afstemmen met de specialist voordat ze insturen. Hiermee wordt onnodig bezoek aan de acute zorgorganisaties voorkomen.

Monitor

In de monitor acute zorg, die jaarlijks wordt uitgevoerd, is voor het eerst uitgerekend hoe de druk op de acute zorg zich ontwikkeld.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen