Lex Maussart: ‘We werken nog veel te veel los van elkaar’

20 december 2018

Lex Maussart nam in mei 2018 afscheid als directievoorzitter van HOOG, de Huisartsenorganisatie Oost-Gelderland die zorggroepen en huisartsenposten in drie regio’s met elkaar verbindt – Apeldoorn, Zutphen en Oost-Achterhoek. Maussart was 18 jaar bestuurder en maakte de organisatieontwikkeling in Oost-Gelderland van meet af aan mee. Anno 2019 kan regionale samenwerking wat hem betreft nog steeds niet hoog genoeg op de agenda staan.

‘Eigenaarschap’ zegt Maussart, was de afgelopen 18 jaar één van de sleutelwoorden. ‘Ik heb geleerd dat het mis gaat als de huisartsen de organisatie niet meer als hún organisatie beschouwen. Dan ben je ze kwijt.’ HOOG ontstond in 2015 en heeft drie regionale huisartsencoöperaties als basis. Elke coöperatie omvat een zorggroep en een huisartsenpost, en levert een bestuurder aan HOOG, de gezamenlijke ondersteunende organisatie. ‘Dat geeft een goede interactie’, constateert Maussart. Het eigenaarschap wordt, naar zijn zeggen, sterk door de huisartsen beleefd. ‘Huisartsenbestuurders zijn professioneler geworden’, zegt hij ook. Het is inmiddels vanzelfsprekend dat zij, en ook het HOOG-bestuur, nadrukkelijk investeren in de verbinding met hun achterban. Het gezamenlijk nadenken over oplossingen voor knelpunten en over de koers in de eigen regio – ook al is niet iedereen het met elkaar eens – schept de betrokkenheid en verbinding die nodig is voor eigenaarschap. ‘En natuurlijk moet je af en toe resultaten boeken’, stelt Maussart nuchter vast.

Digitalisering

Nu de infrastructuur er ligt, kan er beter worden samengewerkt. De onderwerpen liggen voor het oprapen. Neem digitalisering. Maussart: ‘We praten wel veel, maar we werken nog veel te veel los van elkaar. Het komt er op aan echt te gaan voor digitalisering en e-health, en een gezamenlijk regionaal platform te ontwikkelen.’ De moeizame discussie rond gegevensuitwisseling laat, zegt hij, zien dat de urgentie nog steeds niet overal hetzelfde wordt beleefd. ‘Toch is het onontkoombaar. Burgers moeten meer eigen regie nemen en daarvoor moeten ze beschikken over hun eigen dossier en zelf mogen bepalen met wie ze dat delen. Digitalisering is een belangrijke manier om patiënten veel actiever te betrekken en zo de druk op de zorg te verminderen. Het hangt allemaal samen.’

Oppassen

Maussart: ‘De techniek is zo langzamerhand wel beschikbaar. Nu zijn de professionals aan zet. De patienten willen wel. 95% van de Nederlanders bankiert inmiddels online. De zorg staat voor de keuze: gaan we digitaal? Niet als extraatje, maar écht. Net als de banken zullen ze dan hun bedrijfsprocessen anders moeten inrichten, meer gedifferentieerde teams, andere service.’ We moeten oppassen, waarschuwt hij, niet te worden ingehaald. ‘De ziekenhuizen zien het al voor zich: het ziekenhuisbed van de toekomst staat thuis. Misschien is het geen verkeerde ontwikkeling, maar ik vind het belangrijk deze ontwikkeling bewust te volgen in plaats van er door te worden overvallen.’

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer