'Het gat tussen wat landelijk wordt bedacht en wat lokaal en regionaal gebeurt is behoorlijk groot'

20 december 2018

Inge de Weerdt begon in april als directeur-bestuurder bij Rijncoepel, een regionale koepel van zes samenwerkingsverbanden in de eerste lijn, samen goed voor multidisciplinaire zorg aan 64.000 patiënten. Eerder was ze bestuurder bij de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en begeleidde ze de fusie tussen twee ziekenhuizen in West Friesland. Bovenaan haar prioriteitenlijst voor 2019 staat: nu écht vooruit gaan kijken.

Als koepel, zegt De Weerdt, ben je continu bezig om te kijken hoe je de kwaliteit van zorg verder kunt verbeteren. De bundeling van krachten maakt het mogelijk om vernieuwende projecten te starten zoals ‘Gezonde zorg, Gezonde regio’, dat gebruik maakt van multidisciplinaire big data, en Stevenshof Vitaal een project met de zorgverzekeraar om de inwoners van de Leidse wijk Stevenshof vitaal te houden. Bij de NDF, op landelijk niveau, was De Weerdt bezig met het borgen van de zorgkwaliteit, bijvoorbeeld door richtlijnen en kaders te ontwikkelen of bepaalde aanpakken uit te werken. ‘Het is interessant’, zegt ze, ‘om nu op lokaal niveau te zien hoe dit landt bij de zorgprofessional. En eerlijk gezegd vind ik het gat tussen wat er landelijk wordt bedacht, en wat er lokaal en regionaal gebeurt behoorlijk groot.’

Randvoorwaarden

Als voorbeeld geeft ze een ‘hele mooie beweegmodule’ voor mensen met diabetes. ‘Prachtig uitgewerkt met verschillende patiëntprofielen. En dan blijkt dat de financiering niet is geregeld. Dus de zorgverzekeraar zegt: het is landelijk niet geregeld, dus lokaal kan ik er niks mee. Jammer voor ons, maar ook jammer van al het denkwerk!’ Het veld heeft wel degelijk behoefte aan richtlijnen en handvaten. De Weerdt: ‘Zéker als het gaat om bewegen. Dat is een hot topic voor de komende jaren.’ Ze constateert dat professionals soms niet weten dat er mooie materialen en interventies zijn ontwikkeld. Ook de communicatie gaat niet altijd goed.

Verbinding

Er is meer verbinding nodig, zegt De Weerdt. Ze ziet veel bevlogenheid bij de landelijke koepels en bij organisaties, maar dat is niet altijd voldoende. ‘Misschien moeten zij vaker aansluiten bij discussies en activiteiten in de regio. Niet per se zelf iets op poten zetten, maar aansluiten bij bijeenkomsten en denktanks die wij zelf organiseren.’

2019

Over de prioriteit voor 2019 hoeft ze niet na te denken: ‘nu écht vooruit gaan kijken. Hoe kunnen we als zorgverleners anticiperen op wat er op ons af komt?’ De werkdruk, het tekort aan zorgprofessionals en de groei van de zorgvraag vragen om een meerjarenvisie. ‘Bij Rijncoepel gaan we daarmee aan de slag in een denktank. De kansen zitten in multidisciplinaire samenwerking en zorg op de juiste plek, daar moeten we echt met z’n allen energie in willen steken.’ Dat InEen vorig jaar al een meerjarenvisie presenteerde, is een stimulans. Het is belangrijk dat zij ons blijven voeden met hun denkwerk en hun kennis.’

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer