Gré Conradi: ‘Als er goede dingen worden uitgevonden, moet je die ook implementeren’

20 december 2018

De Stichting GezondheidsCentra Maarssenbroek (GCM) brengt een groot aantal zorgdisciplines samen onder één dak, hetzij in loondienst, hetzij als huurders in hetzelfde gebouw. De afgelopen 13 jaar was Gré Conradi directeur, op 1 juli ging ze met pensioen. Het stoort Conradi dat zorgverzekeraars alle gezondheidscentra over één kam scheren. Ze pleit voor een meer kritische beoordeling van wat er wordt gerealiseerd.

In de bijna 50 jaar van haar bestaan groeide de GCM uit tot een organisatie met twee locaties en vijf disciplines: huisartsen, apotheek, fysiotherapie, verloskunde en psychosociale zorg. De huurders op de locaties leveren veel aanvullende vormen van zorg. Conradi benoemt het letterlijk onder één dak werken als een belangrijke succesfactor van het centrum. De korte lijnen, niet alleen onderling maar ook met de huurders, leveren veel op: snelle afstemming, steun en vooral inspiratie. Wanneer volgend jaar de nieuwbouw van locatie Boomstede gereed is bevinden alle zorgfuncties zich daar rondom een ontmoetingshal die dienst doet als gezamenlijke wachtruimte. ‘Dan ontmoeten de patienten elkaar ook. Dat is een mooie ontwikkeling.’

Eerstelijnsdiagnostiek

Conradi vindt vernieuwen belangrijk. ‘Als er goede dingen worden uitgevonden, moet je die implementeren’, zegt ze, een opvatting die aan de basis ligt van twee belangrijke ontwikkelingen. Allereerst het GCM Echobureau, waarvoor verloskundigen en twee van de huisartsen aanvullend werden opgeleid. ‘Eerstelijnsdiagnostiek bespaart de patiënt een eigen risico en ook voor de zorgverzekeraar is het veel voordeliger. Dat wordt echt onvoldoende beloond.’ In de meeste gevallen, vervolgt ze, is diagnostisch onderzoek vooral ter geruststelling of om uit te sluiten, en levert het niets ernstigs op. ‘Met het uitbreiden van diagnostiek in de eerste lijn valt echt nog een grote slag te maken, als je dat goed organiseert.’

Ehealth

Ook voor de ontwikkeling van e-health zijn het volume en de onderlinge dynamiek in de organisatie een goede voedingsbodem gebleken. Al bijna tien jaar heeft GCM ook een digitale voordeur: een multidisciplinair platform. Op MijnGCM kunnen patiënten afspraken maken, uitslagen opzoeken, een e-consult aanvragen, medicijnen bestellen en hun dossier inzien. Conradi: ‘De allereerste pilot op het gebied van e-health deden we zo’n 13 jaar terug met het UMCU. Gynaecologen in het ziekenhuis konden meekijken met de 20-weken echo. Dat was veel gedoe met beveiliging en inbellen, en tijdrovend, maar het kón. Daarna kwam het elektronische dossier, voor alle disciplines. Het is nu al zover dat je via het platform ook in je dossier bij het UMCU en het Antonius Ziekenhuis kunt kijken.’ Samen met de Cliëntenraad werd destijds vastgelegd dat er één digitale voordeur zou komen voor het centrum, maar dat de face-to-face dienstverlening even belangrijk blijft. Conradi: ‘Daarna groeide van hoog tot laag het enthousiasme. Nieuwe ontwikkelingen kosten tijd en geld, maar met elkaar hebben we toch de ruimte kunnen vinden om innovaties te implementeren en een duurzaam niet gezondheidscentrum te bouwen.’

Zorgverzekeraars

‘Het is mijn wens voor 2019 dat de zorgverzekeraars niet alle gezondheidscentra over één kam scheren. Ze zouden kritisch moeten kijken naar hoe er wordt samengewerkt, welke innovaties er worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Er moet meer worden geïnvesteerd in de eerste lijn, zodat diagnostiek en zorg dichterbij kunnen worden geboden’.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer