Huisarts: investeer in integratie zelfmanagement

12 december 2018

Huisartsen moeten meer investeren in zelfzorg. Dit terwijl de (maatschappelijke) baten juist naar andere stakeholders gaan. Dit vraagt om een dialoog over structurele financiering van ondersteunde zelfzorg in de eerstelijn. Dat blijkt uit de Social Return on Investment (SROI)-analyse van coöperatie Zelfzorg Ondersteund (ZO!), te lezen in een artikel in ICT&Health.

Bij ondersteunde zelfzorg wordt een patiënt geholpen zijn aandoening zelf te managen. Daarbij bepaalt hij een deel van de zorg zelf en ontwikkelt een passende leefstijl. Dit alles met ondersteuning van de eigen huisarts en/of praktijkondersteuner. En met behulp van de inzet van ICT en/of naasten uit de directe omgeving van de patiënt. Samen met Vital Innovators ontwikkelde ZO! een maatschappelijke businesscase op basis van de SROI-methodiek. Om zo het maatschappelijk rendement van innovatie in de zorg te kunnen voorspellen. SROI brengt de impact voor alle stakeholders in kaart. Daarnaast geeft het inzicht in de eventueel ontstane disbalans tussen kosten en baten.

Maatschappelijke winst
De SROI-analyse laat zien dat er wel degelijk maatschappelijke winst valt te behalen door integratie van zelfzorg. Zo levert elke geïnvesteerde euro een maatschappelijke winst op ter waarde van 4,90 euro (gemiddeld over 5 jaar). Belangrijkste oorzaken voor deze winst zijn een toename in kwaliteit van leven, een afname van de zorgkosten en een afname in langdurig ziekteverzuim.
Voor de huisartsen is wel sprake van een negatieve businesscase: zij moeten tijd en middelen investeren om ondersteunde zelfzorg te integreren binnen de bestaande zorg. De businesscase is positief te maken voor huisartsen en zorggroepen, mits er gecompenseerd wordt voor de initiële investeringen voor training en nascholing van zorgprofessionals, ICT-implementatie en projectmanagement.

Duurzame plek
De maatschappelijke businesscase van ZO! maakt duidelijk dat huisartsen tijd en middelen zullen moeten investeren om zelfmanagement te integreren in de zorg. Dit terwijl de maatschappelijke baten ontstaan bij de andere stakeholders. Dankzij dit inzicht is er nu tussen de partijen een constructieve dialoog gaande over een structurele financiering van ondersteunde zelfzorg. Dit leidde tot een aanvangsfinanciering vanuit de zorgverzekeraars en een aanzet voor contractinnovatie, met tot doel om zelfmanagement een duurzame plek te geven binnen de huidige zorg.

Het artikel in ICT&Health is geschreven door Esther Talboom (voorzitter Saltro en van ZO!, tevens lid bestuur InEen) en Pim Ketelaar van VitaValley.

Meer weten

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen