Nieuwe KNMG-meldcode per 1 januari verplicht

6 december 2018

Wanneer moeten vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld worden gemeld bij Veilig Thuis? Een nieuw afwegingskader en stappenplan bij de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld bieden houvast bij het nemen van deze beslissing.

Per 1 januari wordt de vernieuwde KNMG-meldcode van kracht en daarmee verplicht voor instellingen en zelfstandig werkzame professionals in de zorg. De herziene meldcode moet de alertheid op signalen van mishandeling en geweld vergroten. Zie voor meer informatie de websites van de KNMG en de Rijksoverheid. Bekijk ook de factsheets

Gerelateerde artikelen


Bekijk meer artikelen

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen