Huisartsenorganisaties tekenen deelakkoord Roken in Nationaal Preventieakkoord

30 november 2018

LHV, NHG en InEen hebben samen opgetrokken bij het leveren van hun inbreng voor de deeltafel Roken, als onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord. Het nieuwe Preventieakkoord bevat mooie ambities voor een gezonder Nederland. Juist de breedte van de betrokken organisaties geeft aan dat een gezonde leefstijl en leefomgeving niet alleen medisch is, maar een breed maatschappelijk vraagstuk.

Op vrijdag 23 november heeft staatssecretaris Blokhuis (VWS), samen met zeventig betrokken partijen, het Nationaal Preventieakkoord gepresenteerd. Naast het deelakkoord over roken omvat het Nationaal Preventieakkoord ook deelakkoorden op de thema’s overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

Uitkomsten overleg deeltafel roken

André Louwen (bestuurslid InEen) tekende namens LHV, NHG en InEen het deelakkoord over roken. LHV, NHG en InEen hebben zich op het onderwerp roken sterk gemaakt voor de volgende punten:

  • De vrijstelling van het eigen risico voor de stoppen met roken medicatie door zorgverzekeraars wanneer deze gekoppeld is aan gedragsmatige begeleiding.
  • Aandacht voor de vergoeding van meer dan één stoppen met roken poging: vanwege de gebleken effectiviteit van herhaalde stoppogingen.
  • Verbeteren van de ondersteuning/advisering van huisartsen aan patiënten die willen stoppen met roken. Hier vallen onder andere aanpassingen aan de NHG-producten EVS/consultwijzer, NHGDoc, Thuisarts.nl en het ontwikkelen van een e-learning module onder.

Positieve trend rookgedrag

Net als bij totale bevolking laat ook het rookgedrag van deelnemers aan zorgprogramma’s volgens de jaarlijkse benchmark Transparante Ketenzorg van InEen een dalende trend zien. Opvallend daarbij is dat het registreren van het rookgedrag in de ketenzorgprogramma’s volgens de benchmark nog steeds een stijgende lijn blijft vertonen. In het bijhouden van het rookgedrag en meer in het algemeen het monitoren van patiënten schuilt dan ook de kracht en toegevoegde waarde van ketenzorgprogramma’s.

Samen werken aan een rookvrije generatie

Met het afgelopen vrijdag gelanceerde Nationaal Preventieakkoord gaan meer dan zeventig partijen - waaronder maatschappelijke organisaties, bedrijven, branches, patiëntorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten, onderwijs en het kabinet - samen aan de slag om Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen.

Het akkoord bestaat uit een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Samen willen alle partijen bereiken dat:

  • in 2040 een rookvrije generatie is ontstaan;
  • jongeren en zwangeren geen alcohol drinken;
  • iedereen veel bewuster is van de risico’s van alcohol;
  • het aantal mensen met overgewicht daalt in plaats van stijgt.

Meer informatie

Aanvullende informatie voor huisartsenpraktijken:

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen