AZN, VWS en ZN ondertekenen actieplan ambulancezorg

21 november 2018

Ambulancezorg Nederland (AZN), het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ondertekenden deze week het actieplan ambulancezorg. Een actieplan zodat patiënten nu én in de toekomst op tijdige en goede ambulancezorg kunnen rekenen. In het plan zijn onder meer verbeteringen opgenomen waarmee zowel spoedeisende als planbare ambulancezorg efficiënter kan worden ingezet. “Concreet betekent dit dat de triage geoptimaliseerd zal worden. We gaan nog beter kijken welke zorg de patiënt nodig heeft, met welke urgentie en door welke zorgverlener. Een ambulance is namelijk niet altijd het beste antwoord op een acute zorgvraag”, aldus AZN-voorzitter Noten. Een ander belangrijk speerpunt uit het actieplan is het zorgdragen voor voldoende ambulancezorgprofessionals om aan de stijgende en complexer wordende zorgvraag te kunnen voldoen. AZN, VWS en ZN willen huidige en toekomstige zorgverleners in de ambulancesector een duurzaam en aantrekkelijk beroepsperspectief bieden. Het gezamenlijke actieplan biedt hiervoor goede handvatten.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen