Aantal contacten met verwarde mensen blijft gelijk

12 oktober 2018

Het aantal mensen met vreemd of suïcidaal gedrag dat tussen 2015 en 2017 contact opnam met de huisartsenpost is vrijwel gelijk gebleven. Dat blijkt uit cijfers van Nivel Zorgregistraties. In 2017 kregen deze mensen meestal een telefonisch advies (57%). De daaropvolgende diagnose werd meestal uitgedrukt in een algemene code voor psychische klachten. Veel van deze patiënten hebben vaker contact met de huisartsenpost. In 2017 had meer dan 41% nog minimaal één contact met de ingangsklacht ‘vreemd of suïcidaal gedrag’. Het RIVM publiceerde dit voorjaar een factsheet ‘Verward gedrag nader bekeken: analyse van E33 en E14 meldingen in de politieregistratie’, met informatie over de achtergrond van meldingen van verward gedrag bij de politie. Het verschijnen van dit onderzoek en van het rapport ‘Op weg naar een persoonsgerichte aanpak’ van het Schakelteam Personen met verward gedrag vormde voor Nivel Zorgregistraties eerste lijn de aanleiding om de klacht 'verward gedrag' in de registratie van huisartsenposten nader te bekijken.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen