Meer werkplezier met ondersteunde zelfzorg

11 oktober 2018

Vanaf 2019 maakt ondersteunde zelfzorg deel uit van de reguliere inkoopafspraken met zorgverzekeraars. Een spannende verandering. Zelfzorg Ondersteund! (ZO!) zet hiermee een belangrijke stap in de overdracht van taken naar de reguliere partijen, zoals zorgaanbieders (waaronder InEen), patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. De afgelopen jaren is tweederde van de zorggroepen met ondersteuning van ZO! aan de slag gegaan met ondersteunde zelfzorg. De uitdaging is om deze beweging door te zetten en verder op te schalen. Hierbij is het van belang te leren van de bestaande trajecten. Het implementatieproject van UNICUM, een zorggroep in de regio Utrecht, is één van de trajecten die in de afgelopen periode zijn geëvalueerd.

UNICUM koos voor een bottom-up aanpak, waarbij de eigen ideeën van de deelnemende zorgprofessionals en hun patienten leidend waren. Dit leidde tot vijf pilots bij koplopers: een informatieavond over hoge bloeddruk, video-coaching (opnemen consulten en nabespreken met collega’s) en het gebruiken van respectievelijk vragenkaarten, agenda-mapping en thuis in te vullen vragenlijsten ter voorbereiding en verdieping van consulten. Elk van de vijf pilots leverde leerpunten en aanbevelingen op en kan nu worden overgenomen door andere aan de zorggroep verbonden zorgverleners. Mirjam de Kleijn, huisarts en projectleider Persoonsgericht Werken bij UNICUM, is zeer te spreken over de aanpak. ‘Het is beter de nieuwe werkwijze organisch te laten groeien, dan van bovenaf dwingend op te leggen.’

Minder ervaren werkdruk

De omslag van protocollaire ketenzorg naar persoonsgericht werken betekent een cultuur- en gedragsverandering: niet alleen voor patiënten, maar zeker ook voor zorgverleners, die een heel ander gesprek met hun patiënten moeten aangaan. De Kleijn: ‘Het is niet genoeg om gewoon een recept voor te schrijven en een patiënt naar buiten te sturen. Zo is het ook niet genoeg om zorgverleners een folder of één training te geven over ondersteunde zelfzorg en het daarbij te laten.’ De extra inzet van de huisarts die de implementatie vraagt, levert volgens De Kleijn ook wat op, namelijk minder ervaren werkdruk. ‘De transitie gaat niet vanzelf, maar uiteindelijk wordt het werkplezier hoger, ervaren zorgverleners meer waarde en behalen ze samen met hun patiënten meer resultaat.’

Nieuwe fase Zelfzorg Ondersteund!

Op dit moment doen 62 van de 94 zorggroepen in Nederland mee aan een Scan & Plan-programma van ZO!. Binnen deze zorggroepen zijn dat zo’n 1000 huisartsen en evenzovele POH’s. Een belangrijke prioriteit van ZO! in 2019 is het verhogen van de participatie binnen de deelnemende zorggroepen, ofwel de stap van de koplopers naar deelname door een de grote groep van zorgverleners. Tegelijkertijd gaat ZO! een nieuwe fase in, waarbij de taken van ZO! worden afgebouwd. Partners van ZO! nemen een deel van deze taken over. De overgang naar de reguliere inkoop is hier een voorbeeld van.

Online kennissessies

Al in 2018 is een start gemaakt met de overdracht van taken van ZO! naar InEen, waaronder de coördinatie van de Scan & Plan trajecten. In 2019 blijven de ZO!- consulenten beschikbaar voor ondersteuning bij deze trajecten, de evaluaties en de doorstart van projecten. InEen coördineert deze inzet. Daarnaast zet InEen in op het uitwisselen van kennis en ervaring. Eén van de manieren is het organiseren van online kennissessies over onderwerpen die in veel projecten terug komen. Ook de groep Persoonsgerichte Zorg op LINK wordt actief ingezet. Daarnaast pakt InEen de ondersteunde zelfzorg zoveel mogelijk in samenhang met andere trajecten op, denk aan OPEN, het landelijke programma van InEen, LHV en NHG dat patienten in 2010 een veilige en betrouwbare toegang tot hun eigen gezondheidsgegevens moet garanderen.

Bekijk de Open LINK-groep Persoonsgerichte Zorg (alleen voor leden van InEen)

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen