Maand van de Informatiebeveiliging: Campagne Teken voor ZEKER

11 oktober 2018

Zorginstellingen hebben te maken met een voortdurende stroom van privacygevoelige gegevens die zij verwerken en bewaren. Zonder deze gegevens wordt het verlenen van goede en veilige zorg een stuk moeilijker. Alleen daarom al is informatiebeveiliging urgent. Omdat medewerkers daarbij een cruciale rol spelen, heeft InEen zich dit jaar aangesloten bij de campagne Teken voor ZEKER die medewerkers bewust maakt van hun verantwoordelijkheid bij het omgaan met gevoelige informatie.

InEen benoemde vorig jaar informatiebeveiliging en het ontwikkelen van strategische informatiebeleid als een belangrijk speerpunten voor de komende periode. Op alle zorgverleners rust de plicht om vertrouwelijk om te gaan met de persoonlijke gegevens van hun patiënten. Dat betekent beveiliging tegen verlies, onrechtmatige toegang en onrechtmatig gebruik. Voor een deel is dit een kwestie van goede technische voorzieningen. Minstens zo belangrijk, en vaak onderschat, is het belang van organisatie en gedrag.

De campagne Teken voor ZEKER richt zich op bewustwording van de alle medewerkers die te maken hebben met informatie. Ingezoomd wordt op het eigen gedrag, zoals het onbeheerd achterlaten van patiëntgegevens, het melden van datalekken, het delen van wachtwoorden en het appen over patienten. Het is van belang, stelt de campagne, om het er met elkaar over te hebben en vast te stellen wat er nodig is, in het eigen gedrag en in de organisatie, om het veilig omgaan met informatie vanzelfsprekend te maken. Onderdeel van de campagne is daarom een twitteractie waarbij elke dag een stelling wordt verspreid om het gesprek op gang te brengen.

Hart van de campagne is de website zorgzekeren.nl. Daar is bijvoorbeeld een test te vinden waarmee zorgmedewerkers kunnen toetsen hoe het is gesteld met hun eigen informatieveiligheid: hoe waterdicht is jouw gegevensoverdracht? Verder tips en handige hulpmiddelen die medewerkers en organisaties helpen om hun informatieveiligheid op orde te krijgen. De te downloaden toolkit blijft ook na de campagne handig.

De campagne Teken voor ZEKER is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) en maakt deel uit van de landelijke campagne Alertonline. Dit jaar werkt de NVZ samen met InEen om het onderwerp ook in de eerste lijn stevig te agenderen.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer