Benchmark Huisartsenposten 2017

11 oktober 2018

Meer urgente zorgvragen op huisartsenposten

Het aantal urgente zorgvragen bij huisartsenposten in Nederland is in 2017 gestegen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Benchmark Huisartsenposten van InEen. Hoewel het aantal consulten en visites licht daalde, steeg ook het aantal uren dat huisartsen gemiddeld per jaar besteden aan avond-, nacht- en weekenddiensten. Het totaal aantal gedeclareerde contacten van de huisartsenposten is afgelopen jaar licht gedaald. In aanvulling op de schriftelijke rapportage maakt InEen dit jaar de kerngegevens van de huisartsenposten inzichtelijk met een serie online infographics.

Alle leden van InEen, dat wil zeggen nagenoeg alle huisartsenposten in Nederland, zijn in de Benchmark Huisartsenposten 2017 vertegenwoordigd. In totaal gaat het om 118 huisartsenpostlocaties die samen in 2017 1,53 miljoen actieve huisartsuren leverden. Het totaal aantal verrichtingen bedroeg 4.196.000 (2% minder dan in 2016).

Ervaren werkdruk

In 2017 daalt met name het aantal consulten en visites licht, mogelijk door de toegenomen inzet van regieartsen die samen met de triagisten zorgen voor een meer efficiënte toewijzing. Daarnaast stijgt het aantal telefonische consulten. Tegelijkertijd leidt de toename van urgente zorgvragen, met name de U2-consulten, tot een grotere belasting. Deze patiënten moeten met spoed worden gezien en verminderen de planbaarheid van de te verlenen zorg. De ervaren werkdruk neemt daardoor toe.

Arbeidsmarkt

De stijging van het aantal ANW-uren per huisarts sluit aan bij het beeld dat de zorgcontacten op de huisartsenpost intensiever worden en meer tijd in beslag nemen. Bij steeds meer patiënten is sprake van complexere problematiek, multimorbiditeit en samenhangende zorgvraagstukken. Voorts heeft driekwart van de huisartsenposten grote tot zeer grote moeite om waarnemers te vinden. Ook voor de inzet van triagisten en verpleegkundigen geldt dat de arbeidsmarkt voor de huisartsenposten, net als voor andere sectoren in de zorg, moeilijk is.

Infographics

De kerncijfers worden in vergelijking met de cijfers uit 2016 gepresenteerd in zes online infographics. Zo valt onder andere in een oogopslag te zien wat de bereikbaarheid van de huisartsenposten is, hoeveel triagisten en (regie)artsen er werkzaam is en wordt inzichtelijk gemaakt of er een daling of stijging is waar te nemen in het type verrichtingen (telefoon, spreekkamer, visite). Daarnaast is te zien hoe de samenwerking verloopt met de ketenpartners en biedt het inzicht in de kosten ANW-zorg per inwoner.

Lees ook het nieuwsbericht op de website van InEen.