Meer urgente zorgvragen op huisartsenposten in 2017

28 september 2018

Het aantal urgente zorgvragen bij huisartsenposten in Nederland is in 2017 gestegen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Benchmark Huisartsenposten van InEen. Hoewel het aantal consulten en visites licht daalde, steeg ook het aantal uren dat huisartsen gemiddeld per jaar besteden aan avond-, nacht- en weekenddiensten.

Stijging avond-, nacht- en weekenduren

De stijging van het aantal avond-, nacht- en weekenduren (ANW-uren) van huisartsen sluit aan bij het beeld dat de zorgcontacten op de huisartsenpost intensiever worden. Ze nemen meer tijd in beslag. Bij steeds meer patiënten is sprake van complexere problematiek, multimorbiditeit en samenhangende zorgvraagstukken.

Samenwerking

Om de zorg in de ANW-uren dicht bij de patiënt te kunnen blijven bieden, hebben huisartsenposten méér tijd nodig voor samenwerking en afstemming dan ze nu tot hun beschikking hebben. Het merendeel van de huisartsenposten werkt samen met de ambulancedienst, de dienstapotheek en met VVT en GGZ instellingen.

Urgentie

Hiernaast speelt ook de toename in de urgentie van de zorgvraag een rol. Met name de U2-consulten (consulten met de hoogste urgentie), leiden tot een grotere belasting voor de huisartsenposten. Deze patiënten moeten met spoed worden gezien en krijgen voorrang op geplande contacten met een lagere urgentie. Dit leidt tot een verstoring van de reguliere werkprocessen en is van invloed op de ervaren werkdruk.

Zorgconsumptie

De zorgconsumptie in de ANW-uren is in 2017 licht gedaald. Dit geldt met name voor consulten en - net als in voorgaande jaren - voor de visites. Dit heeft mogelijk te maken met een toegenomen inzet van regieartsen. Het aantal telefonisch afgehandelde consulten is gestegen.

Arbeidsmarkt

Het is voor huisartsenposten, net als voor andere sectoren in de zorg, lastig om triagisten en taakherschikkers aan te trekken. Vooral omdat diverse zorgdomeinen een beroep doen op hetzelfde arbeidspotentieel. Voor de toekomst is het van belang om de ontwikkelingen op het gebied van consultduur, capaciteitsinzet van huisartsen en triagisten, en de beschikbaarheid van waarnemers te blijven volgen.

Meer informatie: bekijk het bulletin of de info-graphics http://hapbulletin.nl/

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer