Denksessies over toekomst huisartsenzorg – meld u nu aan

13 augustus 2018

Huisartsen staan sinds jaar en dag voor persoonsgerichte, generalistische en continue zorg. Maar de wereld staat niet stil. De beroepsgroep zelf verandert, er zijn grote ontwikkelingen in de zorg die invloed hebben op de huisartsenzorg en de verwachtingen en behoeften van de samenleving veranderen. Hierdoor lijken de grenzen van het huisartsenvak te vervagen dan wel te verschuiven.

De huisartsenorganisaties NHG, InEen, LHV, Het Roer Moet Om, LOVAH, IOH, LHOV en VPHuisartsen werken daarom samen aan het herijken van de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg. In dat kader willen we met huisartsen in gesprek over hoe u de toekomst van de huisartsenzorg ziet. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken, worden er door het hele land denksessies georganiseerd.

Denksessies

Op verschillende plekken vinden bijeenkomsten plaats onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde denksessieleiders. Er is een mix van besloten bijeenkomsten die door lokale huisartsenverbanden zijn georganiseerd en open sessies die voor alle huisartsen openstaan.

De informatie uit al deze bijeenkomsten wordt door ons verzameld en wordt gebruikt als input voor een landelijke enquête onder huisartsen over het herijken van de kernwaarden en –taken. Op https://toekomsthuisartsenzorg.nl/denksessies/ vindt u meer informatie over de denksessies en kunt u zich aanmelden. Deelname aan de bijeenkomsten is gratis en geaccrediteerd voor 2 punten.

Meer informatie

Op de website https://toekomsthuisartsenzorg.nl/ vindt u meer informatie over dit project.
Als u nog vragen heeft, dan kun u terecht bij de projectorganisatie: Annemarie Klabbers, projectleider, a.klabbers@nhg.org.