E-consult, hoe regelen we dat?

13 juli 2018

Een van de ambities in het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg, waar we afgelopen week mee akkoord zijn gegaan, is de toepassing van e-health te versterken. Uit de eHealth-monitor 2017 van Nictiz blijkt dat ongeveer 62% van de huisartsenpraktijken in Nederland de mogelijkheid van een e-consult biedt, maar dat patiënten dit nog maar mondjesmaat gebruiken. Praktijkervaringen van huisartsen die met e-health aan de slag zijn leren dat om het gebruik door patiënten te stimuleren het initiatief bij de huisarts moet liggen. Huisartsen hebben echter vaak niet de tijd of de kennis om dit op te pakken. Een interactief handboek voor huisartsenpraktijken ‘E-consult, hoe regelen we dat?’, opgesteld door LHV, NHG en Nictiz, speelt hierop in. Het handboek geeft praktische informatie voor elke fase, van oriëntatie tot implementatie. Denk aan onderwerpen als de meerwaarde voor een huisartsenpraktijk en een toolkit voor de communicatie met de patiënt. De recente NZa-wegwijzer bekostiging e-health geeft meer duidelijkheid over de declaratie-mogelijkheden voor e-health. Aan het handboek leverden ook patiënten, huisartspraktijken, gezondheidscentra en de ROS Robuust een bijdrage.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer