NZa monitor acute zorg

6 juli 2018

De NZa doet net als vorig jaar een monitor van de ontwikkelingen in de acute zorgketen. In deze monitor analyseert de NZa de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten in de hele keten. Dit is een verbetering ten opzichte van de vorige monitor die de verschillende sectoren (ambulance, HAP en SEH) als uitgangspunt nam. Een van de conclusies van de vorige monitor acute zorg 2017 waaraan InEen en LHV meewerkten, was dat de drukte in de acute zorg nog niet tot patiëntonveilige situaties leidde. Wel moet, aldus de monitor, de samenwerking in de keten verbeteren en de keteninformatie beter beschikbaar worden. Op verzoek van VWS voert de NZa de monitor ook in 2018 uit en wordt hierna elke twee jaar herhaald. Voor de monitor 2018 zijn de data op dezelfde manier aangeleverd, er zijn geen interviews gedaan. De eerste bevindingen op basis van cijfers van Vektis zijn dat de productie op de huisartsenposten in 2017 licht is gedaald. In het najaar toetst de klankbordgroep, waaraan InEen deel neemt, de opgehaalde informatie en wordt de monitor verfijnd. Het streven is de monitor op 14 november te publiceren.

Gerelateerde artikelen


Bekijk meer artikelen

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen