Resultaten ketenzorg opnieuw verbeterd

2 juli 2018

Volgens de laatste cijfers uit de benchmark ‘Transparante Ketenzorg’ zet de groei in positieve uitkomsten van de zorg voor patiënten in zorgprogramma’s nog steeds door. Zo laat het ketenzorgprogramma voor diabetes zien dat het aantal mensen dat voldoet aan de streefwaarden voor cholesterol opnieuw gestegen is, dit jaar met 4%. Aan deze achtste benchmark over 2017 namen in totaal honderdelf zorggroepen deel die samen bijna 14,5 miljoen inwoners van Nederland vertegenwoordigen (85%). Lees verder

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer