Aan de slag met ongewenste praktijkvariatie

2 juli 2018

InEen heeft een Taskforce Praktijkvariatie in het leven geroepen die zorggroepen en gezondheidscentra gaat ondersteunen om ongewenste praktijkvariatie in de resultaten van ketenzorg te verminderen. Het reduceren van deze praktijkvariatie maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid van zorggroepen en gezondheidscentra. De Taskforce is een initiatief van de leden van InEen, onder meer omdat de Benchmark Ketenzorg 2017 wederom praktijkverschillen aan het licht heeft gebracht die niet verklaarbaar zijn door bijvoorbeeld verschillen in populatie. Ook zorgverzekeraars hebben aangedrongen op vermindering van ongewenste praktijkvariatie.

De praktijkvariatie die in de Benchmark Ketenzorg 2017 wordt gesignaleerd, betreft alle zorgprogramma’s en heeft betrekking op verschillende onderwerpen zoals de mate van inclusie van patiënten in de zorgprogramma’s, medicatieverschillen, verschillen in de ondersteuning en medisch-inhoudelijke verschillen. De Taskforce gaat onder andere op basis van interviews met leden en deskundigen instrumenten aanbieden waarmee de ongewenste praktijkvariatie kan worden aangepakt. Naar verwachting komen de eerste instrumenten eind van dit jaar beschikbaar op LINK, het ledenplatform van InEen. Aan de Taskforce nemen tien vertegenwoordigers van zorggroepen en gezondheidscentra deel, bijgestaan door projectleider Hans Vlek.

Praktijkvariatie is niet nieuw, maar wordt al sinds de start van de ketenzorgprogramma’s gesignaleerd. Verschillende zorggroepen zijn er de afgelopen jaren al mee aan de slag gegaan, waaronder de 150 huisartspraktijken van POZOB in Zuidoost-Brabant en Noord Limburg. POZOB publiceerde daarover in Medisch Contact en Huisarts & Wetenschap.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer