​Groot denken, klein beginnen

2 juli 2018

In de wijk Ruwaard van de gemeente Oss pakken ze het anders aan. Sinds begin 2016 werken wijkbewoners, professionals, managers en bestuurders sámen aan een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere gezondheid ervaren. De gekozen veranderstrategie – actie-leren via casuïstiek – is succesvol. Onlangs werden de lessen van vorig jaar gebundeld in de publicatie ‘Leergeschiedenis 2017: Groot denken, klein beginnen’.

‘Actie-leren via casuïstiek’ houdt in dat de gewenste nieuwe methoden, werkwijzen en gedrag zo snel mogelijk daadwerkelijk in praktijk worden gebracht en op basis van de ervaringen worden doorontwikkeld. Essentieel is de actieve betrokkenheid van de wijkbewoners. Belangrijk is verder dat de gemeente Oss het Wmo- en welzijnsbudget heeft samengevoegd tot één ontschot wijkbudget.De veranderstrategie leidde in 2017 tot negen ontwerpprincipes die in de publicatie ‘Leergeschiedenis 2017’ één voor één worden behandeld. De ontwerpprincipes leveren concrete instrumenten en projecten op.

Samenwerkwijze
Een instrument is bijvoorbeeld de ‘Samenwerkwijze’, een methode voor het aanpakken van individuele hulpvragen van wijkbewoners. Aan de hand van de vragen en wensen van de wijkbewoner worden de benodigde professionals, waaronder zo nodig de huisarts of een POH, samengebracht. In dat persoonlijk multidisciplinair overleg (MDO) kan de wijkbewoner zelf de regie voeren over de oplossingen. Het aantal volgens deze werkwijze behandelde individuele casussen liep in 2017 op van 30 naar 200. Uit steekproefsgewijze metingen blijkt dat de door wijkbewoners ervaren positieve gezondheid en kwaliteit van leven verbeteren.

Consulent huisartsenzorg migranten
Een ander voorbeeld is dat de huisartsen in de wijk knelpunten signaleerden in de zorg aan wijkbewoners met een migratie-achtergrond. De effecten van de zorg lijken achter te blijven bij de gepleegde inspanningen, waardoor gezondheidsachterstanden blijven bestaan. Na diepte-interviews en dialoogbijeenkomsten is besloten in de loop van 2018 een consulent huisartsenzorg migranten aan te stellen. Deze gaat het zorgaanbod en de verwachting van de wijkbewoners beter op elkaar afstemmen.

Meer informatie over de Proeftuin Ruwaard op proeftuinruwaard.nl.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen