Stimuleringssubsidie opleiden VS en PA

29 maart 2018

Huisartsen en huisartsenorganisaties die vanaf september 2018 een verpleegkundig specialist (VS) of een physician assistant (PA) opleiden, komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten. Deze VWS-stimuleringssubsidie kan nog tot 15 april 2018 worden aangevraagd.

De inzet van een VS of PA zowel in de dagzorg als in de acute ANNW-zorg neemt toe. Het is bijvoorbeeld één van de oplossingsrichtingen die de gezamenlijke notitie van InEen, de LHV en VPHuisartsen ‘Naar een toekomstbestendige huisartsenzorg in de avond, nacht en weekenden’ aandraagt. De notitie, die eind vorig jaar werd vastgesteld, draagt mogelijke oplossingen aan voor de toenemende drukte in de acute zorg. Ook in de dagzorg is de inzet van een VS of PA een antwoord op de veranderende zorgvraag. Door het gerichter inzetten van het juiste niveau van deskundigheid voor een bepaalde zorgvraag, kan de huisarts of de huisartsenorganisatie de werklast beter sturen en wordt bovendien bijgedragen aan het betaalbaar houden van de zorg.

De aanvraag van de stimuleringssubsidie geldt voor opleidingen die in september 2018 starten. Op de website van de stichting KOH die de regeling uitvoert zijn het aanvraagformulier en de criteria te vinden. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen. In totaal is € 500.000 beschikbaar. Met dit budget worden zoveel mogelijk aanvragen gehonoreerd. In januari 2019 start de volgende rond voor het studiejaar 2019/2020.

Meer informatie
Stichting KOH: stimuleringssubsidie 2018/2018: aanvraagformulier en criteria
De Eerstelijns, maart 2018: Verpleegkundig specialist en physician assistant op de huisartsenpost
Gezamenlijke notitie InEen/LHV/VPHuisartsen ‘Naar een toekomstbestendige huisartsenzorg in de avond, nacht en weekenden’
Onderzoek KOH en IQ healthcare (2017): Versterking opleiding VS en PA huisartsenzorg

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen