Over het dichten van de kloof en big data

29 maart 2018

Sinds begin dit jaar heeft InEen twee nieuwe bestuursleden: Irma van der Pluijm met de portefeuille Regionalisering en communicatie, en Roderick Runne met de portefeuille Acute zorg. We stellen beiden kort aan u voor.

Afstand overbruggen
Irma van der Pluijm is algemeen directeur van de Zorggroep West-Brabant, een coöperatie van 95 huisartsen in de regio Westelijk West-Brabant en Tholen. Het bestuurslidmaatschap van InEen werd voor haar aantrekkelijk na afronding van haar MBA-Health aan de Erasmus Universiteit. ‘Ik wil graag iets betekenen in de zorg’, zegt ze. Koepelorganisaties zijn in haar ogen onmisbaar om landelijk een vinger aan de pols te houden en de regio’s te informeren over de consequenties van het landelijke beleid. Van der Pluijm wil zich als bestuurslid inzetten om de kloof tussen de beleidsmakers en de professional verder te dichten. ‘Je hoort professionals vaak zeggen ‘wij móeten dit van de verzekeraar of van de overheid’. Maar als we elkaars werelden beter leren kennen, kan het wij-zij-gevoel verminderen. Het is mijn intrinsieke motivatie om bestuurders en beleidsmakers verder te verbinden met de professional, zodat zij elkaar beter leren verstaan en optimaal elkaars expertise kunnen benutten. Mijn inziens is dit een randvoorwaarde om nu en in de toekomst de zorg rondom de patiënt goed te kunnen organiseren en zo nodig te verbeteren. InEen kan in die communicatie een grote rol spelen.’

In de regio moet het gebeuren, zegt Van der Pluijm verder. Een regio kan in haar visie verschillende niveaus hebben, lokaal, bijvoorbeeld een wijk, maar kan ook het werkgebied van een ziekenhuis of een deel van een provincie omvatten. ‘Waar het om gaat is hoe de populatie in een regio eruit ziet, welke behoeftes er leven en welke zorg daarvoor nodig is. Ik vind het goed om bewust op populatie te sturen. Regiobekostiging zorgt ervoor dat professionals een impuls krijgen om nog meer met elkaar te communiceren en te gaan samenwerken. Een extra stimulans voor multidisciplinaire samenwerking en voor samenwerking tussen stakeholders in de regio, zoals een ziekenhuis, ggz, VVT, gemeente en thuiszorg. Samenwerken wordt nog wel eens gezien als ‘water bij de wijn moeten doen’, maar dat hoeft helemaal niet. Je kunt ook samen iets nieuws bedenken. De vraag is: waarin kun je elkaar vinden en tegelijk je eigen individuele zeggenschap behouden?’

Samenwerken en big data
Roderick Runne is voorzitter van de Raad van Bestuur van Primair Huisartsenposten, een samenwerking van zes huisartsenposten in Midden-Nederland. ‘Het waardevolle van InEen is dat het ons als eerstelijnsorganisaties gesprekspartner maakt voor andere brancheorganisaties en ook voor bijvoorbeeld VWS. Bovendien kan InEen zaken gebundeld oppakken op een manier die je als individuele organisatie niet kunt, denk aan ICT of arbeidsmarktproblematiek, belangrijke onderwerpen om als branche een positie over in te nemen.’ Runne wil als bestuurslid vooral werken aan meer samenhang en integratie in de eerste lijn. ‘Ik merk dat we vaak nog gefragmenteerd werken met elkaar. Neem de grote werkdruk en arbeidsmarktkrapte in de acute zorg. Dat probleem kun je alleen benaderen als je met alle spelers aan tafel zit, want het is een gestapeld probleem. De acute zorg kan de werkdruk niet oplossen zonder de dagzorg, en een goed georganiseerde huisartsenzorg kan niet zonder betrokkenheid van de VVT, thuiszorg of ggz. Ook als bestuurder voel ik me verantwoordelijk voor het brede belang, júist het integrale.’

Graag wil Runne ook meer aandacht vragen voor ‘big data’. ‘Voor de toekomst een onderwerp waar we nog veel te weinig mee bezig zijn. De nieuwe inzichten zijn dat we vanuit big data veel specifieker zorg kunnen leveren. Vanuit de eigen data van een patiënt kun je bijvoorbeeld de triage voor huisartsenposten digitaliseren. We staan aan het begin van de ontwikkeling van beslissingsondersteunende software. En we kunnen ook voorspellend worden: hoe gaat de zorg voor deze patiënt zich ontwikkelen? Zover is het allemaal nog niet, maar big data is de nieuwe olie, zeggen ze. Hier liggen grote kansen om ook in de acute zorg patiënten snel te kunnen voorzien van maatwerk, personalised healthcare. Dit, samen met de ontwikkeling dat patiënten zelf steeds beter geïnformeerd zijn, maakt dat we aan het begin van een revolutie staan.’

InEen is de branchevereniging voor huisartsenposten, zorggroepen, gezondheidscentra, regionale ondersteuningsstructuren en eerstelijns diagnostische centra. Samen willen deze organisaties werken aan een sterke eerste lijn. Het bestuur van InEen bestaat nu uit zeven personen:

  • Martin Bontje, voorzitter
  • Jan-Frans Mutsaerts, vicevoorzitter, portefeuilles multidisciplinaire zorg en kwaliteit
  • Andre Louwen, penningmeester, portefeuille bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling
  • Esther Talboom-Kamp, portefeuille personeel en arbeid
  • Maarten Klomp, portefeuille informatiebeleid
  • Irma van der Pluijm, portefeuilles regionalisering en communicatie
  • Roderick Runne, portefeuille acute zorg