InEen maakt toekomstvisie persoonsgerichte zorg

29 maart 2018

Nagenoeg alle leden van InEen zijn bezig met persoonsgerichte zorg. Hoe kunnen we meer dan voorheen zorg op maat bieden die goed aansluit bij wat de patiënt zelf belangrijk vindt? Om nog meer gezamenlijk op te kunnen trekken ontwikkelt InEen samen met haar leden een aanpak persoonsgerichte zorg. Eén van de onderdelen van deze aanpak is een toekomstvisie persoonsgerichte zorg. In deel 3 van de serie over persoonsgerichte zorg geeft InEen-bestuurslid Ester Talboom haar visie: ‘Het wordt tijd om in de eerste lijn innovatie en het gebruik van digitale technologie steviger te omarmen.’

‘Persoonsgerichte zorg leeft!’ zegt Talboom. Ze maakt dit op uit de bevlogen discussies op de vele bijeenkomsten over dit onderwerp. ‘We hebben de afgelopen jaren de zorg in Nederland goed georganiseerd met zorgprotocollen, zorgprogramma’s en kwaliteitsindicatoren, met flinke verbetering van de zorgkwaliteit als gevolg, maar bij de leden van InEen leeft sterk de behoefte om de zorg meer op maat te organiseren voor de mens die tegenover hen zit.’ Uit onderzoek blijkt bovendien, zegt Talboom, dat de patiënt deze behoefte deelt. ‘We proberen nu deze twee stromen bij elkaar te brengen’. Daarvoor stelt InEen drie concrete accenten voor.

Consultvoering
Allereerst nadrukkelijke aandacht voor een andere consultvoering die is gericht op shared decision making. Talboom: ‘Dat is echt iets anders dan laten we zeggen vijftien jaar geleden, toen de zorgverlener aan de patiënt vertelde hoe het moest. We verwachten dat over niet al te lange tijd 40% van de populatie chronisch ziek is. Voor hen is het erg van belang het gesprek in een coachende sfeer te voeren, ook omdat chronisch zieken een andere leefstijl moeten aanvaarden.’

Ehealth-technologie
Het tweede accent is het inrichten van ehealth-platforms waar met name chronisch zieken achtergrondinformatie, uitslagen en medicatiegegevens kunnen opzoeken. Nu al heeft, zo blijkt uit de jaarlijkse Nictiz Ehealth-monitor, meer dan de helft van de bevolking behoefte zijn gegevens online op te kunnen zoeken. Een belangrijk doel van de platforms is de patiënt meer eigen regie te geven. ‘Om dat aan te kunnen bieden hebben de zorgverleners zelf training en instructie nodig. Hoe ga je daarmee om binnen de bestaande zorg? Dat laatste is belangrijk: het moet onderdeel zijn van de dagelijkse praktijk’, aldus Talboom.

Voorts zou het gebruik van apps gestimuleerd moeten worden. Dat is het derde accent. Twee succesvolle voorbeelden zijn Moetiknaardedokter.nl (ontwikkeld door de huisartsenpost Apeldoorn) en Thuisarts.nl (ontwikkeld door het NHG). Talboom: ‘Wat we zien is dat sinds Thuisarts op de markt is en wordt gebruikt, het aantal korte consulten in de huisartsenpraktijk afneemt.’ De apps vormen met andere woorden ook een goed instrument om de toenemende werkdruk op te vangen.

InnovatieTalboom: ‘Deze drie dingen bij elkaar – een andere manier van consultvoering, meer gebruik van ehealth-technologie en het daadwerkelijk stimuleren van de applicaties – dat zijn de drie pijlers om de volgende stappen te kunnen zetten met persoonsgerichte zorg’. Met de aanpak persoonsgerichte zorg gaat InEen haar leden nog gerichter ondersteunen op deze onderwerpen. Daarnaast loopt de samenwerking met Zelfzorg Ondersteund! door om leden te ondersteunen bij het implementeren en opschalen van initiatieven. Ook biedt InEen al enige tijd het ledenplatform LINK aan, een goed platform voor het delen van ervaring en inzichten. Talboom doet een oproep: ‘Veel leden zijn innovatief bezig en de beste innovatie komt altijd uit de praktijk. Ik zou graag zien dat we elkaar nog meer en actiever inspireren. Het zou mooi zijn als deze innovatie zich als een olievlek verspreidt.’

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen