Gezonde zorg, gezonde regio faciliteert innovatie

29 maart 2018

Zorgbestuurders worstelen met het vraagstuk hoe in de toekomst goede zorg gegeven kan worden aan een vergrijzende populatie met meer chronische aandoeningen, en daarmee de hogere zorgkosten. In Leiden hadden drie jaar geleden toenmalig eerstelijnsbestuurder Gelf Jan Wieringa, toenmalig ziekenhuisbestuurder Marja Weijers en Erik Kramer, inkoper bij Zorg en Zekerheid, de overtuiging dat proactieve en persoonsgerichte zorg de sleutel kon zijn.

De uiteindelijke groep initiatiefnemers, bestaande uit Rijncoepel, Alphen op één Lijn (eerstelijnszorg), Alrijne ziekenhuis, Zorg en Zekerheid, SCAL Medische diagnostiek en Zorgbelang Zuid-Holland, sloegen met het programma Gezonde zorg, Gezonde regio de handen ineen. Reos werd gevraagd om als onafhankelijke programmaleider samen met Eric Hiddink van Health Base, het programma in goede banen te leiden. Doel is een gezondere populatie, betere kwaliteit van zorg, lagere zorgkosten, meer regie bij de patiënt en tevreden zorgverleners bij de uitvoering van hun werk. Na drie jaar zijn succesvolle resultaten behaald.

‘Wij faciliteren de betrokkenen in het programma om hun doelen voor elkaar te krijgen. Als een motor die het voertuig gaande houdt en zorgt dat we op de route blijven’, zegt Hanneke Zandbergen, strategisch adviseur bij Reos. Zo adviseerde Reos bij het opzetten van het programma. Zorgverleners uit de regio zijn uitgenodigd te komen met innovatieve ideeën voor zorgverbetering. Daarna gingen pilots van start, aangestuurd door pilotgroepen van zorgverleners. Bij een aantal pilots waren Reos adviseurs betrokken. Zandbergen: ‘We hebben bij de pilots de adviseurs ingezet die bij eerdere opdrachten te maken hadden met dezelfde thematiek, bijvoorbeeld CVRM of COPD. Zij begrijpen waar het over gaat en kunnen gericht over het proces adviseren.’

Big data
De aanpak heeft drie jaar later goede Triple Aim resultaten opgeleverd. Met een innovatieve kennistechnologie waarbij gebruik wordt gemaakt van multidisciplinaire big data uit diverse zorgorganisaties, kan proactief worden ingespeeld op patiënten die mogelijk te maken krijgen met een chronische aandoening Tegelijkertijd is persoonsgerichte zorg mogelijk omdat de zorgverlener kan adviseren op basis van relevante data van het individu.

De kennistechnologie faciliteert dus dat de zorg geoptimaliseerd wordt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een pilot waarin we nagingen of patiënten na een cardiovasculair event voor CVRM werden terugverwezen naar de huisarts. Echter niet alle patiënten kwamen terecht in het zorgprogramma CRVM en vielen daardoor tussen wal en schip. Aan de hand van een lijst vanuit de kennistechnologie die door STIZON is ontwikkeld, kan de zorgverlener eenvoudig controleren of de patiënten op de juiste plek terecht komen. Het resultaat is dat het risico op een volgend cardiovasculair event is verlaagd en dat bespaart hoge zorgkosten. Bovendien is het ook in het belang van de patiënt. ‘Prettig is dat de ontwikkelde methode voor de zorgverlener weinig handelingen omvat’, zegt Reos adviseur Sabine Mira Ferrer. Zij begeleidde de pilotgroep.

Gezonde zorg, Gezonde regio is in de evaluatiefase beland waarin ook de vervolgstappen worden besproken. Zandbergen: ‘Ook hierin hebben wij een adviserende rol. We denken mee over hoe we de implementatie in de regio vaart kunnen geven en leggen de verbinding naar de bestaande structuren’.

Meer informatie
Gezonde zorg, Gezonde regio
Innovatieve kennistechnologie

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen