Onderzoek LHV: ‘Werkdruk bedreigt de kwaliteit van de huisartsenzorg’

15 maart 2018

Een groot onderzoek laat zien dat de steeds toenemende werkdruk bij huisartsen de kwaliteit van de huisartsenzorg onder druk zet. Het onderzoek werd in opdracht van de LHV uitgevoerd onder 1600 huisartsen. Maar liefst tweederde van de bevraagde huisartsen geeft aan de werkdruk te hoog te vinden. 65% van de huisartsen krijgt de noodzakelijke werkzaamheden niet af binnen de reguliere werktijden. Zaken als vakliteratuur, organisatie en nascholing schieten er steeds vaker bij in. Risico’s voor de patiëntenzorg zijn het sneller afronden van consulten, sneller doorverwijzen en te snel afhandelen van herhalingsrecepten. Huisartsen geven aan dat de constante druk de kans op fouten groter maakt.

Een belangrijke oorzaak van de toenemende werkdruk is de toename van het aantal ouderen, die mede vanwege overheidsbeleid langer thuis wonen. Huisartsen hebben de afgelopen jaren al veel maatregelen genomen om hun werk efficiënter te organiseren, maar daar is de rek nu uit, stelt de LHV.

Lees het persbericht van de LHV en de reactie van LHV-voorzitter Ella Kalsbeek.