Vergunningsplicht knelt met pogingen administratieve lasten te beperken

14 februari 2018

De LHV, KNMT, KNGF, KNMP en InEen beschouwen een voorgenomen vergunningsplicht voor zorgaanbieders, die voortvloeit uit een aanpassing van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), als een onnodige, extra administratieve last. Het parlement buigt zich over de aanpassing en genoemde partijen hebben daarom hun bezwaren geuit aan de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel beoogt dat de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) beter toezicht kan hebben op nieuwe toetreders. Een streven dat door de eerstelijnspartijen wordt onderschreven. Dat IGJ de kwaliteit van zorgaanbieders in een vroeg stadium wil beoordelen is een goede zaak. Huisartsenvoorzieningen hebben op dit moment reeds een geldende meldplicht. Het wetsvoorstel voegt daar echter een vergunningsplicht aan toe voor zorgaanbieders met meer dan tien zorgverleners.

Vrijwel alle huisartsenpraktijken en huisartsenorganisaties overschrijden deze norm, omdat ook het aantal parttime medewerkers wordt meegeteld. De Kamer is door de eerstelijnspartijen gevraagd zittende zorgaanbieders van de vergunningsplicht uit te zonderen en de grens van de vergunningplicht te leggen bij 50 zorgverleners in plaats van 10.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen