Werkdruk huisartsenposten

16 januari 2018

Regelmatig verschijnt er nieuws over de werkdruk op de huisartsenposten. Recente cijfers van Vektis geven voor 2017 een daling aan van het aantal consulten en visites. Telefonisch contacten stijgen nog wel. In Nederland kunnen patiënten 24 uur per dag rekenen op zorg van topkwaliteit. Op de huisartsenpost wordt deze zorg in de avond-, nacht- en weekenduren geleverd door de huisarts en zijn team. Realiteit is echter dat huisartsen en ondersteunend personeel het werken tijdens ANW-uren als (te) zwaar ervaren. Driekwart van alle huisartsen gaf dit in een enquête eind 2016 aan. Het aantal consulten per uur is hoog, de urgentie neemt toe en pauze nemen lukt bijna niet.Het blijkt dat actuele ontwikkelingen uit de dagzorg door werken in de avonden en weekenden. Denk aan patiënten met complexere problematiek. De tijdsduur van consulten loopt op, een duidelijke indicatie dat de complexiteit van de klachten toeneemt. De problemen in de ANW-uren staan niet los van de totale werkbelasting in de eerstelijnszorg. De gevolgen van de transities in de zorg zijn steeds duidelijker merkbaar. InEen, LHV, VPH houden dan ook de vinger aan de pols.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen