Nieuwsbrief december

19 december 2017

Zoals een eindejaarspublicatie betaamt wordt er in deze aflevering teruggeblikt en vooruitgekeken. Onder meer komen zes (oud)zorgbestuurders aan het woord. Ook hebben we enkele highlights uit onze eigen activiteiten op een rijtje gezet. Verder aandacht voor palliatieve thuiszorg (PaTz), de geschilleninstantie van SKGE en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. We gaan kort in op de InEen-visie op eerstelijnsorganisaties, op de scenario’s voor de toekomst van de ANW-zorg en op de substitutieafspraken 2018. Tot slot aandacht voor het Huis van de persoonsgerichte zorg met een artikel over de succesvolle cursus ‘Omgaan met diabetes’ van Zorggroep Almere. In het artikel de Organisatiescan persoonsgerichte zorg, wordt een ander aspect van het huis belicht.