Resultaten substitutieafspraken 2018

18 december 2017

Vertegenwoordigers va eerstelijnszorgverleners, eerstelijnsorganisaties, medisch specialisten, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, de NZa en VWS hebben voor 2018 een nieuwe, gezamenlijke aanpak ontwikkeld om substitutie van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn een impuls te geven. Substitutie draagt bij aan het organiseren van zorg dichtbij huis met alle voordelen voor de patiënt. Ook levert substitutie een bijdrage aan de betaalbaarheid van de zorg.

Tot 2017 werden de budgettaire kaders achteraf gecorrigeerd voor substitutie. Om een impuls te geven aan substitutie is in de Tussenakkoorden afgesproken voor 2018 vóóraf budgettaire ruimte te maken. Inmiddels hebben lokale partijen tripartiet afspraken gemaakt voor een duurzame verplaatsing van zorg uit het ziekenhuis naar de eerste lijn. In totaal zijn er 63 afspraken gemaakt voor een totaal bedrag van € 6,7 miljoen (€ 3,7 miljoen voor huisartsenzorg en € 3,0 miljoen voor multidisciplinaire zorg).

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Gehoopt wordt dat een stimulerend effect uitgaat van de zekerheid dat het maken van afspraken tussen verzekeraars en zorgaanbieders in eerste en tweede lijn leidt tot verschuiving van zorg én van geld. Door de eis van tripartiete afspraken groeit het gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Voor 2018 was – op basis van het eerder in kaart gebrachte substitutiepotentieel – een bedrag van maximaal €75 miljoen beschikbaar. De voorwaarden en de spelregels zijn pas vlak voor de zomer gecommuniceerd. Doordat de periode om substitutieplannen te maken én tripartiet vast te leggen, zeer kort was, is het resultaat minder dan aanvankelijk verwacht. De start is echter veelbelovend en laat een positieve beweging naar gezamenlijke verantwoordelijkheid voor substitutie zien. De ambitie is om deze beweging voor 2019 door te zetten en daar ook de (regionale) patiëntenorganisaties bij te betrekken.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen