Duurzame inzetbaarheid: een belangrijk topic

18 december 2017

De ontwikkelingen in de zorg vragen om wendbare organisaties en wendbare medewerkers. InEen levert daaraan een bijdrage door samen met haar leden na te denken over duurzame inzetbaarheid. In het InEen-werkplan voor 2017 was het onderwerp voor het eerst opgenomen, het maakt onlosmakelijk deel uit van het thema goed werkgeverschap.

Met het veranderen van de zorgvraag (meer chronische zieken, meer complexiteit), verandert in de eerste lijn ook de vraag naar medewerkers. Deze vraag neemt de komende jaren verder toe, er is meer werkgelegenheid en er komt ook een vervangingsvraag aan (veel medewerkers gaan de komende jaren met pensioen). Nu al – zo blijkt uit recente cijfers van het AZW – kampt 30% van de werkgevers in de zorg met moeilijk te vervullen vacatures. Omdat daarnaast de inhoud van de zorg zich voortdurend ontwikkelt (persoonsgerichte zorg, nieuwe technologieën) is de tweede uitdaging het zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel. Uit de cijfers van het AZW blijkt bijvoorbeeld dat op dit moment slechts 10-15% van de scholing is gericht op zaken als nieuwe technologieën, meer complexiteit, preventie en signalering.

Van de organisaties in de eerste lijn wordt verwacht dat ze met de ontwikkelingen meebewegen. En dat levert de vraag op hoe we kunnen zorgen voor voldoende werknemers die zich blijven ontwikkelen en die gezond en met plezier naar het werk blijven gaan. Om leden bij hun zoektocht naar antwoorden te ondersteunen en samen tools en een visie hierop te ontwikkelen, heeft InEen het onderwerp dit jaar breed ingestoken met als eerste doel een bewustwording bij de leden op gang te brengen.

Landelijke werkgroep Cao-partners

Als onderdeel van de afspraken rond de cao Huisartsenzorg 2017-2019 riepen de cao-partners, waaronder InEen, dit voorjaar een paritaire werkgroep duurzame inzetbaarheid in het leven. In een eerste terreinverkenning stellen zij vast dat duurzame inzetbaarheid een verantwoordelijkheid is van werkgever én werknemer. Van werknemers wordt meer flexibiliteit gevraagd. Zij hebben de verantwoordelijkheid gezond en fit te blijven en hun vakbekwaamheid en vaardigheden te blijven ontwikkelen; werkgevers moeten daarvoor de ruimte geven en daarbij ondersteunen. De werkgroep spreekt over een verandering van mindset van de achterban, een cultuuromslag. Ze heeft het sociaal fonds SSFH gevraagd de werkgroep het komende jaar in te ondersteunen bij de uitwerking.

In gesprek met de leden

Op de netwerkdag P&O in mei van dit jaar ging InEen voor de eerste keer met de leden in gesprek over duurzame inzetbaarheid. Een snelle peiling leerde dat de aanwezigen het denken over duurzame inzetbaarheid belangrijk vinden, maar dat dit besef bij hun achterban nog lang niet overal is geland. Toch blijken veel aspecten van het onderwerp al aandacht te krijgen, denk aan zelfsturende teams, functioneringsgesprekken nieuwe stijl (waarbij vitaliteit ook wordt meegenomen) en het stimuleren van bewegen (lunchwandelen, fietswerkplekken). Om te komen tot meer overzicht en samenhang is er veel behoefte aan informatie en visievorming. Op het InEen ledenplatform LINK komt hiervoor in 2018 een informatiepagina met informatie en korte vlogs van leden waarin ze vertellen over hun aanpak en behulpzame tips & tricks delen.

Goed werkgeverschap in veranderende tijden

De InEen-beleidsadviescommissie Personeel & Arbeidsmarkt (BAC P&A) liet zich deze zomer uitgebreid over het onderwerp informeren door Marcel Dekker, manager duurzame inzetbaarheid bij Tata Steel, een organisatie die ook sterk in verandering is. Duurzame inzetbaarheid, aldus Dekker, is een bewustwordingsproces. Zijn devies is beginnen met kleine pilots die later kunnen worden uitgerold. Op deze manier heeft bij Tata Steel het zelfroosteren vorm gekregen. Juist de ‘zachte’ arbeidsvoorwaarden, zoals zelfsturing rond werktijden, leiden tot meer betrokkenheid en motivatie, waardoor bij Tata Steel het ziekteverzuim daalde. Inmiddels heeft de BAC P&A het memo Goed werkgeverschap in veranderende tijden opgesteld. In 2018 zal het onderwerp duurzame inzetbaarheid steeds meer contouren krijgen.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen