Uniformering inzetverdelingsafspraken

1 december 2017

InEen en AZN hebben de inzetverdelingsafspraken tussen huisartsenpost en ambulancedienst geüniformeerd. Voor patiënten is het belangrijk dat de zorg door de huisartsenpost en de zorg door de ambulancedienst naadloos op elkaar aansluiten. Vastgelegd is nu hoe de inzet wordt verdeeld bij zorgvragen met een hoge urgentie (U0, U1, U2 bij de huisartsenpost, A1, A2 bij de ambulancedienst). De inzetverdelingsafspraken zijn het resultaat van een zorgvuldig proces met de professionals die direct betrokken zijn bij de organisatie van de zorg. De DLV huisartsenposten en AZN hebben begin november met de afspraken ingestemd.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen