InEen versterkt, vernieuwt en verbindt de eerste lijn en behartigt de belangen van de georganiseerde eerste lijn. Een ijzersterke eerste lijn: daar wordt iedereen beter van! Lees verder.
headerbeeld bij Huisartsenorganisaties samen op de bres voor toekomst ANW

Huisartsenorganisaties samen op de bres voor toekomst ANW

10 november 2017

Huisarts-bestuurders van InEen, LHV en VPHuisartsen hebben vrijwel unaniem ingestemd met een nieuwe gezamenlijke aanpak voor het oplossen van de problemen in de ANW-zorg. Dat is de uitkomst van de allereerste gezamenlijke ledenraad van de drie huisartsenorganisaties.

Meer dan 150 huisartsen en bestuurders van huisartsenposten waren afgelopen dinsdag bijeen in Utrecht om te praten over de toekomst van de ANW-zorg. Afgelopen maanden is door InEen, LHV en VPHuisartsen hard gewerkt aan één gezamenlijke visie op hoe de problemen in de ANW-zorg aangepakt kunnen worden. Inclusief een aantal oplossingsrichtingen die de komende tijd in de praktijk worden getest. Zodat er, rekening houdend met regionale verschillen, een oplossing op maat kan worden gekozen.

‘De verschillen per regio vragen om verschillende oplossingsrichtingen. We hebben met elkaar gedeelde startpunten voor het denken geformuleerd en van daaruit kijken we naar het systeem van spoed zorg. Het is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid dat acute huisartsenzorg betaalbaar en toegankelijk blijft voor Nederland,’ aldus Kien Smulders, bestuurslid InEen.

Bovendien waren vertegenwoordigers van zowel het ministerie van VWS, toezichthouders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties aanwezig om mee te discussiëren en te kijken waar zij een rol kunnen pakken. Alle organisaties herkennen en erkennen de uitdagingen waar huisartsen en hun team voor staan tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten. Ook is men enthousiast over het feit dat huisartsen samen en eensgezind aan de slag zijn met dit onderwerp.

Drie scenario’sBelangrijk onderdeel van de gezamenlijke bijeenkomst was het presenteren en bediscussiëren van drie oplossingsrichtingen. Het gaat daarbij om:

  • Centrale triage voor de hele acute zorg keten. Waarbij alle spoedvragen op één centraal punt binnenkomen. Hiervoor worden de eerste stappen al gezet in Friesland.
  • Het creëren van één loket voor basis spoedeisende zorg. Onder de noemer Spoed Eisende Medische Dienst (SEMD). De SEMD vervangt zowel de HAP als de basisspoedzorg op de SEH, de crisis ggz en acute thuiszorg
  • De uitbreiding van het dagvenster tot 20.00 uur. Een verbreding van het dagvenster biedt meer ruimte om patiënten in de eigen praktijk te zien en kan zo mogelijk de instroom op de HAP verkleinen

De drie oplossingsrichtingen vormen slechts een eerste aanzet. Het is de bedoeling dat er nog meer en andere pilots gestart worden. Meer over de gezamenlijke visie en de oplossingsrichtingen? Lees de volledige notitie.