Zorgen over de achterstandswijken blijven

10 november 2017

Sinds begin 2017 hebben gezondheidscentra uit de grote steden zich verenigd in een actiecomité om de problematiek in de achterstandswijken op de agenda te houden. Het comité trekt frequent aan de bel en samen met InEen, LHV en het Achterstandsfonds zorgen ze dat de problematiek van de achterstandswijken niet vergeten wordt. Terecht, want de problemen in deze wijken blijven onverminderd groot.

Het besef dat investeren in deze wijken voor de patiënt, de professional, de zorgverzekeraar en de Nederlandse samenleving beter is, zoals Krachtige Basiszorg laat zien, is nog lang niet overal doorgedrongen. Maar gelukkig is er wel wat verbetering zichtbaar. Wim van de Meeren, voorzitter Raad van Bestuur zorgverzekeraar CZ, recent in de Volkskrant: 'Als mensen gek worden van de schulden, sturen wij ze naar de psychiater, in plaats van die schulden aan te pakken. Dat is toch niet wijs?'

Eerder dit jaar is er door de NZa vanaf 2018 10 miljoen extra geld vrijgemaakt voor deze groep patiënten via een aanpassing in de financiering. Een goed begin, maar nog te weinig. De koepels van huisartsen, -organisaties en gezondheidscentra hebben gepleit voor meer geld. Hoewel zorgverzekeraars hier niet negatief tegenover stonden, zien we dat nog maar nauwelijks terug in de contracten voor 2018. Sterker nog, gezondheidscentra in achterstandswijken worden gekort doordat er niet wordt geïndexeerd.

In het Zorgakkoord 2018 zijn afspraken gemaakt tussen huisartsen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de overheid om de eerstelijnszorg te versterken. Afgesproken is huisartsen meer tijd voor de patiënt te geven, samenwerking met bijvoorbeeld ziekenhuizen en gemeenten te faciliteren en de eerstelijnsinfrastructuur te verbeteren van waaruit huisartsen ook beter ondersteund worden. Die afspraken komen zorgverzekeraars lang niet altijd na, zo blijkt uit de huidige contracteringsronde. Goede initiatieven van gezondheidscentra worden niet gehonoreerd. Ten onrechte. Want behalve dat dit in strijd is met de afspraken, is het vooral in strijd met het belang van de kwetsbare groepen in de achterstandswijken.

Aan de landelijke en regionale overlegtafels wordt hier dan ook blijvend aandacht voor gevraagd.

Lees verder


Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen