Patiëntervaringen als spiegel van kwaliteit programmatische zorg

27 oktober 2017

De PREM Chronische Zorg – een initiatief van ZN, Patiëntenfederatie Nederland en InEen – is een compacte vragenlijst om ervaringen van patiënten die deelnemen aan een zorgprogramma chronische zorg in de eerste lijn, in beeld te brengen. Met een brede pilot wordt de PREM Chronische Zorg nu getest. Veel zorggroepen overwegen deelname aan de pilot. In het dossier ‘pilot PREM Chronische Zorg’ op LINK staat de werkinstructie die toelicht op welke manieren de PREM uitgezet kan worden. De doorlooptijd van de pilot beperkt zich niet tot 2017. Afhankelijk van het aantal deelnemende organisaties bekijken we in november samen met ZN en de Patiëntenfederatie of we gezamenlijk tot een definitieve einddatum voor de pilot kunnen komen. Alle zorggroepen kunnen zich voor de pilot aanmelden. Kijk voor informatie op LINK, of neem contact op met Mariska Smit (InEen).

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen