Nog veel is onduidelijk in het nieuwe regeerakkoord

13 oktober 2017

Bijna zeven maanden na de verkiezingen presenteerden VVD, D’66, CDA en ChristenUnie deze week hun regeerakkoord. Echt grote veranderingen voor het zorgstelsel worden er zoals verwacht niet aangekondigd, maar wel vallen vanuit het perspectief van de eerste lijn enkele zaken op. Zo wil ook dit kabinet inzetten op substitutie van tweede lijn naar eerste lijn, maar wordt over de benodigde randvoorwaarden niks gezegd. Die zullen we moeten bevechten in de aangekondigde nieuwe hoofdlijnakkoorden. Verder valt op dat er weinig aandacht is voor kwetsbare groepen en de tweedeling in de samenleving. Over de problematiek in de achterstandswijken wordt niet gesproken. En ook de aandacht voor ouderenzorg in de eerste lijn, waar toch het merendeel van de kwetsbare ouderen zorg krijgt, is minimaal.

Nieuw hoofdlijnenakkoord

InEen onderschrijft het idee dat het afsluiten van een nieuw hoofdlijnenakkoord helpt bij de noodzakelijke beteugeling van een verdere zorgkostenstijging, maar ziet de aangekondigde bezuiniging van 1,9 miljard op de zorg met argusogen tegemoet. Ook al betreft deze bezuiniging in principe niet in de eerste lijn, zoals ook blijkt uit de CPB cijfers, toch is te verwachten dat ook de eerste lijn de gevolgen gaat merken. CPB: ‘Voor deze ombuigingen geldt dat lagere zorguitgaven leiden tot mindere zorg of lagere kwaliteit van zorg’. InEen deelt deze zorg.

Kwetsbare groepen, preventie en indicatoren

Het valt op dat er weinig aandacht is voor kwetsbare groepen en de tweedeling in de samenleving. Over de problematiek in de achterstandswijken is niets afgesproken. En ook de aandacht voor ouderenzorg in de eerste lijn, waar toch het merendeel van de kwetsbare ouderen zorg krijgt, is minimaal. De bezuiniging op de wijkverpleging is in dit licht een vreemde keuze. Wel heeft de coalitie specifiek benoemd dat de crisiszorg voor GGZ patiënten 24/7 beter gestalte moet krijgen, een signaal dat ook door de huisartsenposten is afgegeven. Verder onderschrijft het kabinet het uitgangspunt ‘goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment’. Voor veel eerstelijnsorganisaties is dat nu al het vertrekpunt bij het leveren van (persoonsgerichte) zorg.Het regeerakkoord heeft veel aandacht voor preventie, met name stoppen met roken en overgewicht. Of en hoe er samenwerking met de chronische zorgprogramma’s gaat ontstaan, is nog onduidelijk. Meer zaken vragen nog om uitwerking. Zo geeft de coalitie aan te willen inzetten op uitkomstindicatoren. Wat dit in de praktijk gaat betekenen, zeker gezien de discussie over indicatoren de laatste jaren, is nog afwachten.

Concluderend

InEen ziet in het regeerakkoord aanknopingspunten om de koers van de afgelopen jaren voor te zetten. Dat wil zeggen het verder versterken van de eerste lijn om zo de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk dichtbij huis gestalte te geven. Ook InEen vindt het sluiten van meerjarige bestuurlijke hoofdlijnenakkoorden zinvol. De uitwerking en het nakomen van de afspraken uit de akkoorden is absoluut een aandachtspunt. Bij de onderhandelingen voor een eventueel akkoord 2019-2021 gaat InEen hier hard op inzetten.

Gerelateerde artikelen


Bekijk meer artikelen

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen