Koninklijke onderscheiding Maarten Klomp

13 oktober 2017

Tijdens het symposium ter gelegenheid van zijn afscheid als medisch directeur van de Zorggroep DOH is InEen-bestuurslid Maarten Klomp benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Behalve voor zijn verdiensten als praktiserend huisarts, innovator en bestuurder van DOH ontving hij de Koninklijke onderscheiding voor zijn betrokkenheid bij de totstandkoming van het Bestuurlijk Akkoord Eerste lijn dat VWS sloot met de LHV, InEen en ZN, en zijn bijdrage aan het NHG. Maar zeker ook voor zijn inspanningen voor de ketenzorg/programmatische zorg. Zoals de gemeente Eindhoven in zijn persbericht over de onderscheiding schreef: ‘Wetenschappelijke onderzoeken met de universiteit van Nijmegen en Maastricht hebben de waarde van programmatische zorg aangetoond, waarmee de heer Klomp een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteit van leven van diabetes-, long- en hartpatiënten.’

Ondanks de positieve resultaten uit wetenschappelijk onderzoek is er nog steeds discussie over de effectiviteit van de ketenzorg. InEen heeft daarom samen met de leden opdracht gegeven aan onderzoeksbureau Panaxea in kaart te brengen wanneer, voor wie en op welke wijze ketenzorg effectief is.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer