Het Roer Gaat Om - belangrijke stap in modernisering kwaliteitsbeleid

13 oktober 2017

Huisartsenorganisaties zetten een belangrijke stap in de modernisering van het kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg. Er komt een nieuw kwaliteitssysteem waarin intercollegiale toetsing een grotere rol krijgt als alternatief voor externe controle door middel van lijstjes. De verbetering van het kwaliteitsbeleid is één van de speerpunten van Het Roer Moet Om, naast zorgen voor meer gelijkwaardigheid in de relatie met zorgverzekeraars en het verminderen van de bureaucratie. Op de eerste twee onderwerpen werden de afgelopen twee jaren grote stappen gezet. Met ondermeer het afspreken van good contracting practices, het veranderde toezicht van de ACM en het afschaffen van een groot aantal formulieren.

Beter kwaliteitsbeleid
Het verbeteren van het kwaliteitsbeleid bleek weerbarstiger. Goed kwaliteitsbeleid is essentieel. Maar het kost huisartsen steeds meer moeite om het uit te voeren. Hierin moesten stappen worden gezet naar een systeem dat is gebaseerd op vertrouwen. In het nieuw kwaliteitssysteem ligt meer nadruk op intercollegiale toetsing en de inzet van spiegelinformatie. We nemen de intrinsieke motivatie van huisartsen als uitgangspunt en ondersteunen de omslag van een cultuur van controle naar een cultuur van vertrouwen en elkaar aanspreken.

Hoe nu verder
Verzekeraars, overheid en patiëntenorganisaties, onderdeel van Het Roer Gaat Om, zijn positief over de voorstellen, maar hebben meer tijd gevraagd om de consequenties voor henzelf goed te kunnen beoordelen. Het vraagt namelijk ook van hen een omslag in het denken en vertrouwen in de intrinsieke motivatie van huisartsen. Vervolgens is het aan huisartsenorganisaties InEen, LHV en NHG, samen met alle andere partijen die betrokken zijn bij de kwaliteit en herregistratie van huisartsen, om aan de slag te gaan met de implementatie. Met veel aandacht voor het werkbaar maken van het nieuwe systeem voor huisartsen en de juiste randvoorwaarden, zoals de beschikbare ondersteuning en financiële middelen. Hierover verwachten wij u meer te kunnen melden voor het eind van dit jaar.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen