ROS’en: aanjagers en verbinders in de regio

29 september 2017

De ROS’en kunnen in de regio’s een verbindende rol spelen. Enerzijds staan ze met beide benen in de concrete lokale implementatiepraktijk, anderzijds kunnen ze met de kennis die zo wordt vergaard op regionaal niveau nieuwe ontwikkelingen stimuleren en aankaarten. Patrick Ernst is sinds afgelopen maart de nieuwe bestuurder van de ROS Robuust die vanuit Eindhoven het hele zuiden van Nederland onder zijn hoede heeft: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en een deel van Gelderland. We vroegen hem hoe hij de rol van de ROS ziet.

‘Onze rol is die van aanjager en verbinder in de regio. Wij brengen partijen in de regio bij elkaar om te kijken of we zo tot oplossingen komen, kostenbewust, duurzaam, met een goeie patiëntbeleving en – niet onbelangrijk – een tevreden professional.’ Ernst schetst het complexer wordende zorgveld met steeds meer partijen, meer taken, meer financiële kokers, meer organisatiebelangen. Hij ziet het als een taak van Robuust om juist ook de grenzen tussen de domeinen te doorbreken en de verbinding met het sociaal domein en de gemeente tot stand te brengen: ‘Met de verbinding heeft elke huisarts en huisartsenorganisatie te maken. ROS’en zijn als goed geïnformeerde onafhankelijke partij uitstekend toegerust om daar dingen voor elkaar krijgen.’

InEen is wat Ernst betreft een wezenlijke partner. ‘InEen is de belangenorganisatie die onderwerpen op de agenda zet. Wij brengen deze onderwerpen verder in de regio en geven signalen terug als we punten tegenkomen die volgens ons nog wel een sterkere lobby kunnen gebruiken.’ Hij noemt de analyse en het gebruik van data, tevens een belangrijk speerpunt van Robuust. ‘Er komen steeds meer data beschikbaar’, zegt hij, ‘en dat brengt vragen met zich mee over de kwaliteit ervan en de toepasbaarheid. Als het gaat om landelijke discussies over bijvoorbeeld privacyvraagstukken zie ik een belangrijk rol voor InEen. De ontwikkeling van regionale tools en processen is iets wat de ROS mede kan oppakken.’

Robuust heeft een aantal jaar geleden de keuze gemaakt voor het werken met programmateams. De traditionele programmamanager heeft een kennismanager en een communicatiemanager naast zich gekregen. Samen met alle betrokkenen pakt het driemanschap vragen op vanuit de cyclus See Solve Share. ‘Het delen van goede voorbeelden en het laten zien van onze toegevoegde waarde’, zegt Ernst, ‘vinden we erg belangrijk en ook daarbij kan InEen een grote rol spelen.’ Eén van de twaalf lopende programma’s waar hij trots op is, is de Proeftuin Ruwaard in Oss. Samen met de wijkbewoners formuleerde de proeftuin onder sturing van Robuust strategische doelen en is gekozen voor het actie-leren. Geen langdurige plannenmakerij, maar gewoon starten met een bepaalde manier van werken en daarvan leren. Ernst: ‘In Ruwaard zijn we bewust aan de basis begonnen. Samen met de wijkbewoners en de professionals hebben we gekeken naar wat zij vinden dat de wijk nodig heeft. Wat we zagen was dat de maatschappelijke kosten afnamen en het welbevinden van de wijkbewoners toenam.’ In april van dit jaar werd de eerste Leergeschiedenis Ruwaard gepubliceerd. ‘We hebben onder andere een Huis van de Wijk gefaciliteerd, dat door bewoners wordt beheerd. Het is een ontmoetingsplek waar activiteiten plaatsvinden die zijn geïnitieerd door bewoners. Het Huis van de Wijk laat zien dat problemen met eenzaamheid echt op wijkniveau kunnen worden opgelost.’

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen